Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 10.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Wybrane aspekty zarządzania rezerwami walutowymi w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
2. Comparative Analysis of Means for Financial Support of the Common Agricultural Policy in 2007−2013 as in Relation to 2014−2020
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
3. INSTRUMENTY FINANSOWE W ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Przejdź
4. Sprzeczności krajowych regulacji rachunkowości w zakresie instrumentów finansowych – artykuł dyskusyjny
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
5. Instrumentarium materialnej polityki bilansowej dotyczące aktywów finansowych o charakterze własnościowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
6. Analiza duration jako komplementarna metoda zarządzania ryzykiem stopy procentowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
7. A Cooperative Company in Agriculture: Feasibility Analysis of a Start-up project
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
8. Instrumenty finansowe i pozafinansowe dla innowacyjnych przedsiębiorców
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
9. Informacja sprawozdawcza o ryzyku działalności na przykładzie spółek sektora paliwowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 1 2016 Przejdź
10. Raportowanie informacji o instrumentach finansowych w sprawozdaniach z działalności spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
Strona