Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 35.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Restaurant and hotel market in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Przejdź
2. Hotel promotion as viewed by customers
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Przejdź
3. Customer Ratings as a Tool for the Information Asymmetry Reduction in the Hospitality Market
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
4. Extraversion and its Importance in the Hospitality Workplace. Analysing the Selected Job Outcomes
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
5. Human Resource Management in Chain Hotels on the Example of Radisson Blu Hotel in Szczecin
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
6. The implementation of HRM functions in hotel enterprises in Opole Province
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
7. The hotel investment market in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
8. The economic situation of the hotel sector in Poland in 2003–2012
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Przejdź
9. PROBLEM SEZONOWOŚCI POPYTU W TURYSTYCE NA PRZYKŁADZIE WYKORZYSTANIA BAZY NOCLEGOWEJ W HOTELECH NADMORSKICH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
10. Issues with classification and categorization of accommodation in Poland and in the EU
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Przejdź
11. Current state, problems and trends of development of the Bulgarian hotel industry
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
12. Strategiczna karta wyników w zarządzaniu obiektami hotelarskimi
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
13. Znaczenie personelu hotelu w budowaniu relacji z klientem (case study)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
14. Wybrane aspekty funkcjonowania OTA na polskim rynku hotelarskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
15. Doświadczenie pracy i jego znaczenie dla kształtowania postaw przyszłych kadr obsługi ruchu turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
16. Sezonowość ruchu turystycznego na rynku hotelarskim w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
17. Przemiany ośrodka wypoczynkowego w Arłamowie i ich wpływ na ruch turystyczny
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
18. The Concept of Smart Hotels as an Innovation on the Hospitality Industry Market – Case Study of Puro Hotel in Wrocław
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
19. Adaptation of Hotel Establishments for Business Tourism in Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
20. Oferta hotelarska schronisk młodzieżowych w Polsce jako element produktu turystyki szkolnej. Ujęcie teoretyczno-empiryczne
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
21. Kształcenie kadry hotelarskiej w szkołach średnich i wyższych w Polsce na tle wybranych krajów Europy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
22. Model biznesu na przykładzie branży hotelarskiej – wybrane aspekty
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
23. Ocena przydatności miejsca reklamy w promocji usługi hotelarskiej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
24. Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży hotelarskiej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
25. Wykorzystanie outsourcingu w branży turystycznej (na przykładzie Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
26. Koopetycja na rynku usług hotelarskich na przykładzie aktywności grupy Polish Hoteliers
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
27. Wykorzystanie metody IPA do oceny usług hotelu SPA Kazimierski Zdrój w Janowcu
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
28. Innowacje w usługach hotelarskich - analiza porównawcza rozwiązań innowacyjnych wdrażanych w wybranych hotelach województwa lubelskiego i małopolskiego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
29. Znaczenie praktyk zagranicznych w rozwoju kompetencji zawodowych w hotelarstwie - ocena własna uczestników programów Olymp (Grecja) i Resort Leaders (USA)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
30. The impact of reviews on the internet on the financial results of a hotel company
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Przejdź
31. Shaping a positive image of a hotel facility – corporate social responsibility approach
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
32. Safety and security as the basic determinants of quality of hotel services
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
33. Quality of hotel services – selected issues
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
34. Condo Hotels in Poland − An Outline of the Phenomenon and Research Directions
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Przejdź
35. Sekcja Hotelowa szczecińskiej Służby Bezpieczeństwa i jej działalność na terenie miasta w latach 1973–1990
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
Strona