Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 16.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Jak słowiańscy przodkowie Pomorzan stali się Germanami. Mit pochodzenia pierwotnych mieszkańców Pomorza Zachodniego w XVI i początkach XVII wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Przejdź
2. Językowa kreacja wizerunku władców w średniopolskim piśmiennictwie historiograficznym – przyczynek do badań dyskursu tożsamościowego
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
3. Jak czytać/pisać historię? Wobec sztuki,literatury i przeżycia
(Analiza i Egzystencja)
36 (2016) 2016 Przejdź
4. Narracja o Polsce i Pomorzu w kronice Thomasa Kantzowa w świetle zapożyczeń z IX księgi Annales Jana Długosza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
5. Polacy i Pomorzanie w świetle przekazu Augustyna ze Stargardu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
6. Działalność duszpastersko-wychowawcza salezjanów na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945–2015. Stan badań
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Przejdź
7. Ludność rodzima Pomorza Zachodniego w piśmiennictwie polskim i niemieckim od reformacji do współczesności. Omówienie bibliograficzne.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Przejdź
8. KOŚCIÓŁ KATOLICKI NA POMORZU ZACHODNIM (1945–1989) W PUBLIKACJACH PRACOWNIKÓW INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2017 2017 Przejdź
9. Wojna i konflikt zbrojny jako przedmiot badań historyków.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Przejdź
10. Historia pisana na własnej skórze
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
11. Otherwise than Epistemology
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Przejdź
12. Między badawczą rzetelnością a mitem. Tomasz Kantzow (1505 – 1542) - wczesny prekursor nowoczesnej historiografii Pomorza Zachodniego?
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2019 2019 Przejdź
13. Historical Demography in Ukraine: From “Political Arithmetic” to Non-Political History
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Przejdź
14. Aspekt historiograficzny Herodota, Tukidydesa i Plutarcha w chrystologii Dziejów Apostolskich
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2019 2019 Przejdź
15. Prefiguracja a historiografia Haydena White’a w opowiadaniu Zielone Dzieci Olgi Tokarczuk
(Rocznik Komparatystyczny)
12 (2021) 2021 Przejdź
16. Casting a glance across Balticum – Poland and her past in Arild Huitfeldt’s Chronicle
(Studia Maritima)
Vol. 34 2021 2021 Przejdź
Strona