Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 147 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Fundamental Significance of Physical Activity for Seniors’ Health
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Przejdź
2. Effect of Integrated Yoga Program on Energy Outcomes as a Measure of Preventive Health Care in Healthy People
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Przejdź
3. Associations Between Health Behavior Habits and Quality of Life Outcomes in Pregnant Women: A Preliminary Investigation in Polish Sample
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Przejdź
4. Impact of Nine Month Health Training and a Single Exercise on Changes in Ghrelin, Leptin and Free Fatty Acids Levels in Women’s Blood
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Przejdź
5. The Evaluation of Motor Skills of 1–4 Grade Music-oriented Male Students in Primary School Complex No. 2 in Szczecin
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Przejdź
6. The Significance of Swimming and Corrective Exercises in Water in Treatment of Postural Deficits and Scoliosis
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Przejdź
7. Foreign Tourist Activity and the Need for Recreation/Rest of Administrative Staff from Selected Universities (as Exemplified by West Pomeranian Voivodship)
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Przejdź
8. Regional Strategies for Pro-family Policy in the Care of Rural Child
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Przejdź
9. Health behaviors of pregnant women attending antenatal classes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 3, No. 3/2013 2013 Przejdź
10. The Study of Health Behaviors of Children as the Basis for the Development of Health Education Programs in Rural Areas
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 4, No. 4/2013 2013 Przejdź
11. Posture defects of students in grades 1–4 of music oriented classes in Primary School Complex no. 2 in Szczecin
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 4, No. 4/2013 2013 Przejdź
12. Jakość usług oferowanych przez uzdrowisko Ciechocinek w opinii kuracjuszy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
13. Wykorzystanie narzędzi social media marketingu przez polskie organizacje pozarządowe w komunikacji z otoczeniem na rzecz promocji zdrowia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
14. Zmiany nawyków żywieniowych w zachowaniach dekonsumpcyjnych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
15. Stan udostępniania publicznych e-usług w wybranych krajach Unii Europejskiej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
16. The Structure of the Health Resort Tourism Brand
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
17. Strategie konkurowania na rynku ochrony zdrowia w Polsce – próba identyfikacji
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Przejdź
18. Polityka kreowania prozdrowotnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
19. Nowoczesna obsługa pacjenta
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
20. Social media w komunikacji marketingowej wykorzystywane przez polskie urzędy wojewódzkie w promocji zdrowia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
21. Kompetencje menedżera podmiotu leczniczego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
22. Wewnętrzna ocena dokonywana przez kadrę kierowniczą jako narzędzie zarządzania w podmiotach leczniczych na przykładzie szpitala klinicznego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
23. Zdrowy styl życia a orientacja prokonsumpcyjna warszawskiej klasy średniej
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2015 2015 Przejdź
24. Effects of Two 12-week Strengthening Programmes on Functional Mobility, Strength and Balance of Older Adults: Comparison between TRX Suspension Training versus an Elastic Band Resistance Training
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Przejdź
25. The Role of Knowledge in Provision of Medical Services
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
26. Introduction to innovation research in health and wellness tourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Przejdź
27. What Does Post-Exercise Proteinuria Tell Us About Kidneys?
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Przejdź
28. Zdrowie w Szczecinie w latach 1945-1946
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Przejdź
29. Wpływ kondycji finansowej podmiotów leczniczych na stabilność finansową jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
30. Problemy elektronicznej realizacji usług w administracji publicznej i ochronie zdrowia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
31. Polityka zdrowotna w sektorze świadczeniodawców na szczeblu lokalnym
(Acta Politica Polonica)
3/2016 (37) 2016 Przejdź
32. Król Saul jako przykład osoby chorej psychicznie w Starym Testamencie
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
33. Ocena wiedzy klientów na temat akredytacji na przykładzie placówki zdrowia
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
34. Flexibility Program among Lower Secondary School Students and Physical Fitness Indicators Assessed in the Convention of Health-related Fitness (H-RF)
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Przejdź
35. Postawy i zachowania prozdrowotne pokolenia Z w świetle badań pierwotnych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
36. Wybrane aspekty strategii marketingowej dystrybutora zdrowej żywności – studium przypadku sklepu Słoneczko w Łodzi
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
37. Wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w opiece zdrowotnej - doświadczenia Wielkiej Brytanii a sytuacja w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
38. POSTAWY I ZACHOWANIA KOBIET WOBEC ŻYWNOŚCI PROZDROWOTNEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
39. WYBRANE ASPEKTY ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW NA RYNKU PIECZYWA W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
40. ZATRUDNIENIE W OCHRONIE ZDROWIA W POLSCE NA TLE MIGRACJI I POZIOMU WYNAGRODZENIA LEKARZY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Przejdź
41. TEORIA KAPITAŁU LUDZKIEGO A ZAANGAŻOWANIE KADRY W SZPITALACH PUBLICZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Przejdź
42. Metodyka ewaluacji narzędzi ICT w obszarze e-zdrowia
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Przejdź
43. Kształtowanie się popytu gospodarstw domowych emerytów i rencistów na usługi związane ze zdrowiem w latach 1993-2015
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
44. Badania cech ruchu turystycznego w wybranych obiektach sanatoryjnych uzdrowiska Polańczyk
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
45. Determinanty rozwoju turystyki zdrowotnej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
46. Zmiany w ruchu i infrastrukturze turystycznej na przykładzie uzdrowisk dolnośląskich
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
47. Analiza ruchu turystycznego realizowanego w uzdrowisku Kopalnia Soli Wieliczka w ramach turystyki zdrowotnej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
48. Perspektywy rozwoju social media marketingu w komunikacji z pacjentami 55+ w aspekcie zagrożenia wykluczeniem cyfrowym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
49. Ocena efektywności technicznej publicznego szpitala powiatowego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
50. Wybrane zagadnienia prawne elektronicznej dokumentacji medycznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
51. Podaż mieszkań a koniunktura gospodarcza – próba analizy empirycznej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
52. Socio-Demographic Determinants of Leisure Time Physical Inactivity of Adolescents from the Voivodships of Central Poland
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Przejdź
53. Monitoring System of Functional Ability of University Students in the Process of Physical Education
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Przejdź
54. Habitual Physical Activity in Adults Measured by Accelerometer in Compliance with Selected Health Recommendations
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Przejdź
55. Starzenie ludności a systemy ubezpieczeń zdrowotnych. Wstęp do analiz porównawczych dla Polski i Wietnamu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Przejdź
56. Wpływ chorób przewlekłych na potencjał polskiego rynku pracy w kontekście starzenia się zasobów pracy w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
57. Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie sektora ochrony zdrowia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
58. Ocena kondycji finansowej sektora ochrony zdrowia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
59. Wybrane projekty z zakresu ochrony zdrowia realizowane w administracji publicznej i współfinansowane ze środków UE w latach 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubuskiego
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Przejdź
60. Usługi prozdrowotne w turystyce uzdrowiskowej jako źródła wartości w ekonomii i kulturze fizycznej. Próba identyfikacji
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
61. Addressing Cardiovascular Disease Risk in HungarianAmerican Populations: A Cultural Exploration of Transdisciplinary Health Promotion
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Przejdź
62. Trend of Drug Abuse in 2011– 2014 in Italy
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Przejdź
63. Physical Activity as a Health Need
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Przejdź
64. Wpływ turystyki zdrowotnej na kapitał ludzki. Wybrane aspekty
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Przejdź
65. Partnerstwo publiczno-prywatne innowacyjnym rozwiązaniem dla polskiego sektora ochrony zdrowia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Przejdź
66. Zmiany dyskursu o inżynierii społecznej pod wpływem pierwszej i drugiej wojny światowej jako czynnik stabilizaji/destablilizacj ładu międzynarodowego.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Przejdź
67. Design, Validation, and Reliability of Survey to Measure Knowledge of Nutrition, Weight Control and its Risks
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Przejdź
68. The Effect of 12-week-long Nordic Walking Exercise on Body Composition, Changes in Lipid and Carbohydrate Metabolism Indices, Concentration of Selected Adipokines and Calcidiol in Healthy Middle-aged Women
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Przejdź
69. Organizacja ochrony zdrowia robotników w latach 1945 – 1955 na tle specyfiki Pomorza Zachodniego – próba bilansu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2018 2018 Przejdź
70. Ujmowanie kosztów działalności na potrzeby zarządzania zakładem pielęgnacyjno-opiekuńczym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
71. Przydatność danych pochodzących z rachunkowości w analizach benchmarkingowych szpitala
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
72. Determinanty stabilności systemu finansów ochrony zdrowia w kontekście zmian demograficznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 2 2016 Przejdź
73. Koszty badań profilaktycznych w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 2 2016 Przejdź
74. Sezonowość w turystyce uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
75. Ocena źródeł finansowania systemu ochrony zdrowia
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
76. The importance of social media marketing in promoting health in the opinion of inhabitants of Gliwice
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
77. Efektywność finansowania wybranych oddziałów szpitalnych w województwie dolnośląskim w latach 2012–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
78. Interesariusze w systemie ochrony zdrowia. Rola państwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
79. Indeks Zdrowia Finansowego jako termometr w podmiotach leczniczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
80. Koncepcja 3-E w ochronie zdrowia
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
81. Determinanty stylu życia młodych konsumentów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
82. Analiza dynamiki rocznych wydatków na służbę zdrowia
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
83. Efektywność finansowania wybranych oddziałów szpitalnych w województwie dolnośląskim w latach 2012–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
84. Publiczne finansowanie świadczeń zdrowotnych a wpływ procesu starzenia się społeczeństwa polskiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
85. Efektywność kontroli zarządczej w świetle oświadczeń kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 1 2016 Przejdź
86. Przekształcenia w sektorze ochrony zdrowia w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Przejdź
87. Ryzyko w zarządzaniu instytucją publiczną. Efektywność funkcjonowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Przejdź
88. The Importance of Physical Activity in the Process of Successful Ageing - An Overview
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 21, No. 1/2018 2018 Przejdź
89. An Assessment of the Quality of Services Offered by the Nałęczów Health Resort And Spa SA
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Przejdź
90. Relacja pacjent - płatnik - lekarz
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
91. Ocena trafności prognoz map potrzeb zdrowotnych w kontekście zarządzania podażą wybranych usług w ochronie zdrowia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
92. W poszukiwaniu modelu ochrony zdrowia w powojennej Polsce – od państwowej służby zdrowia do publicznej opieki zdrowotnej (1945 – 2009)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2018 2018 Przejdź
93. Żywność funkcjonalna na rynku światowym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
94. Lifestyle versus a Person’s Life Span
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 22, No. 2/2018 2018 Przejdź
95. Differences in Physiological Influences on Heart Rate Recovery between Trained and Untrained Adults
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 22, No. 2/2018 2018 Przejdź
96. Health Policy Program “The Brave Eight” as an Element of the Strategy for Solving Social Problems for the City of Szczecin for 2015–2020
(Acta Politica Polonica)
1/2018 (43) 2018 Przejdź
97. Transgraniczna turystyka medyczna w kontekście regulacji prawnych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Przejdź
98. Rola brokera innowacji w stymulowaniu dobrych praktyk na przykładzie Izby Gospodarczej „Krąg Turystyki Zdrowotnej”
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
99. Zwroty niedookreślone charakteryzujące stan zdrowia psychicznego oskarżonego a możliwość zastosowania obrony obligatoryjnej
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2018 (21) 2018 Przejdź
100. A Profile of Sydney World Masters Games Athletes: Health, Injury and Psychological Indices
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 23, No. 3/2018 2018 Przejdź
Strona