Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 28.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Eliminacja stereotypów związanych z płcią w dziedzinie edukacji – analiza prawno-międzynarodowych zobowiązań Polski
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2015 (12) 2015 Przejdź
2. BEDROHTE ORDNUNGEN UND BEDROHLICHE ORDNUNGEN IN DEN NOVELLEN VON FERDINAND VON SAAR
(Colloquia Germanica Stetinensia)
Nr. 23 (2014) 2014 Przejdź
3. Influence of Sex on the Acute Effect of Stretching on V Sit-and-Reach Scores in University Students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Przejdź
4. Gender marketing w świadomości wybranej grupy młodych konsumentów na podstawie badań
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
5. Komunikacja naukowców z przedsiębiorstwami: różnice w sposobach upowszechniania wyników badań przez kobiety i mężczyzn
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
6. Gender and Services Economy: Lebanese Women Position in Complex Arab World
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Przejdź
7. Udział kobiet w radach nadzorczych i zarządach a działalność przedsiębiorstw oraz banków
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
8. Sex Differences in Shock Attenuation during Running
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Przejdź
9. Gender i (auto)biografia
(Autobiografia)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
10. O sobie, innym i Rudolfie, czyli Marian Pankowski i jego ulubiona figura biograficzna
(Autobiografia)
nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
11. Antropologia imago Dei jako odpowiedź na antropologię gender
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Przejdź
12. Społeczne koszty wdrażania ideologii gender
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Przejdź
13. Stereotypy kobiecości w opiniach studentek i ich babć
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
14. Is it Possible to Estimate Match Result in Volleyball: A new Prediction Model
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Przejdź
15. Underrepresentation of Women in Sports Organizations. Polish, British and International Organizations – a Comparative Analysis
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Przejdź
16. Czy płeć osoby zarządzającej ma wpływ na styl funduszu inwestycyjnego oraz stopę zwrotu?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
17. Płeć a aktywność informacyjna konsumentów na rynku produktów żywnościowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
18. Cechy homo oeconomicus
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
19. Tożsamość, performatywność, komunikacja – genderowe aspekty autobiografizmu
(Autobiografia)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
20. Pomiędzy cierpieniem a trywializacją: cielesność trans i jej filmowe reprezentacje
(Autobiografia)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
21. Nadieżda Durowa i początki rosyjskiej autobiografii
(Autobiografia)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
22. Obce, zrujnowane ciała: melancholia a współczesna proza kobieca
(Autobiografia)
nr 2 (9) 2017 2017 Przejdź
23. Kobieta na rynku pracy – obiekt dyskryminacji czy nieodkryty potencjał?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
24. Wykorzystanie testu Graya do oceny wpływu płci na formę wyjścia z bezrobocia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
25. Nienormatywne pożądanie i problem z tożsamością w autobiograficznej prozie Karla Ove Knausgårda
(Autobiografia)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
26. Gender in sports coverage of U.S. and Spanish online newspapers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 28, No. 4/2019 2019 Przejdź
27. The influence of social determinants on retirement savings in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
28. Orchidea – studium o posthumanistycznej (inter)płciowości i seksualności
(Autobiografia)
nr 2 (13) 2019 2019 Przejdź
Strona