Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 75.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Instytucja incompatibilitas w prawie samorządu terytorialnego
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2015 (11) 2015 Przejdź
2. The Effect of Core Stability and Functional Exercises on Selected Speed and Strength Parameters in Expert Female Footballers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Przejdź
3. Model of a regional cluster as an example of the concept for the development of the region
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Przejdź
4. The Significance of Swimming and Corrective Exercises in Water in Treatment of Postural Deficits and Scoliosis
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Przejdź
5. The Tourist Attractiveness of Rural Spas on The Example of Przerzeczyn-Zdrój and Długopole-Zdrój
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
6. The Creation of the Model Threshold Tourist Area Life Cycle of the Functional Urban Area of Kołobrzeg
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
7. The Curative Function of the Village – Infrastructure, Environmental Resources, Curative Materials
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
8. Inkluzywny system gospodarczy – Utopia i droga do jej realizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
9. The Transformation of the Tourism Function of the Selected Jelenia Góra County Areas
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
10. Paradygmat marketingu analitycznego i jego główne wskaźniki dla marketera
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
11. Segmentacja rynku usług agroturystycznych na przykładzie regionu Gór Świętokrzyskich
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Przejdź
12. Atrakcyjność turystyczna Dąbek koło Darłowa oraz wybrane cechy ruchu turystycznego w miejscowości w opinii turystów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Przejdź
13. Znaczenie targów w procesie przekazywania informacji– kontekst ery informacyjnej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
14. The implementation of HRM functions in hotel enterprises in Opole Province
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
15. Neuroekonomia a mózg konsumenta
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
16. WYBRANE METODY ESTYMACJI PARAMETRÓW FUNKCJI LOGISTYCZNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
17. Sprawność funkcjonowania transportu samochodowego w Polsce w warunkach działania mechanizmów gospodarki rynkowej. Aspekty kooperacji i konkurencji
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
18. ANALIZA ZMIAN WSPARCIA FINANSOWEGO WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ W LATACH 1973–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
19. O odpowiedzialności materialnej u Arystotelesa
(Analiza i Egzystencja)
41 (2018) 2018 Przejdź
20. OCENA ZACHOWAŃ ŻYWIENIOWYCH I REALIZACJI FUNKCJI ŻYWIENIOWEJ RODZINY PRZEZ WYBRANĄ GRUPĘ MŁODZIEŻY Z TERENÓW WIEJSKICH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
21. SPOŻYCIE PIECZYWA I PRODUKTÓW ZBOŻOWYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH WEDŁUG GRUP SPOŁOCZNO-EKONOMICZNYCH W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
22. OCENA GMINY Z DOMINUJĄCĄ FUNKCJĄ ROLNICZĄ I MOŻLIWOŚCI JEJ PRZEKSZTAŁCENIA W GMINĘ TURYSTYCZNĄ NA PRZYKŁADZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
23. Finansowe instrumenty stymulowania aktywności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Przejdź
24. Peryfrazy nazw religijnych w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
25. Funkcja turystyczna jako inteligentna specjalizacja w kształtowaniu konkurencyjności regionów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
26. Certificates as a Way to Regulate Functioning of Tourist Entities on the Spa & Wellness Services Market
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
27. Praca zdalna jako źródło problemów realizacji funkcji pracy
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Przejdź
28. Wyobraźnia socjologiczna i misja socjologii organizacji
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Przejdź
29. Czy architektura czasów PRL ma znaczenie? Analiza wydarzenia medialnego
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2016 2016 Przejdź
30. Korzyści skali związane z wielkością statku morskiego do przewozy ładunków suchych masowych i kontenerów
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
31. Lifelong Learning as an Important Element of the Social Integration of the Elderly
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2016 2016 Przejdź
32. The Effect of Fast, Light and Favorite Music on Physiological Function and Physical Performance of the Male Athlete Students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Przejdź
33. Monitoring System of Functional Ability of University Students in the Process of Physical Education
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Przejdź
34. Infrastruktura żeglarska na europejskich wodach morskich: geneza, funkcje, struktura, topografia
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
35. Funkcja turystyczna jako czynnik aktywizujący miasta województwa świętokrzyskiego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
36. Funkcja informacyjna rachunkowości w outsourcingu usług finansowo-księgowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
37. Selekcja wskaźników informatywnych w funkcjach dyskryminacyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
38. Parametryczny model estymacji kosztów produkcji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
39. Szacowanie efektywności ekonomicznej na przykładzie oddziałów banku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
40. Teoretyczne aspekty z zakresu kosztów zrównoważonego rozwoju w rolnictwie europejskim
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
41. Efektywny ekonomicznie system podatkowy – w poszukiwaniu modelowych rozwiązań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
42. Wykorzystanie walut krajowych w funkcjach pieniądza światowego. Część 1
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
43. Immanencja obrazu – o koncepcji kina według Gilles’a Deleuze’a
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Przejdź
44. Bezrobocie, głód, więzienie (część pierwsza)
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Przejdź
45. Intymne gry z pamięcią
(Autobiografia)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
46. Rynek pracy Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
47. Diversity of the Tourism Potential and Functions in the Roztocze Region
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Przejdź
48. Kartele i patenty a nakłady badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
49. Peryfrazy nazw z zakresu ziemskiej przyrody nieożywionej w utworach poetyckich Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
50. Żywność funkcjonalna na rynku światowym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
51. Własności składniowe frazeologizmów z komponentem palce // paluszki lizać
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
52. Peryfrazy nazw florystycznych w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
53. Ocena wpływu zatrudnienia subsydiowanego na wyjście z bezrobocia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Przejdź
54. Growth hormone and growth hormone gene of the American mink (Neovison vison) – the current state of knowledge of one of the key hormones in one of the most intensively economically exploited species
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Przejdź
55. Kształceniowa funkcja wyjazdów turystycznych seniorów i młodzieży
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
56. Społeczno-wartościujący (normatywny) a deskryptywny charakter strony podmiotowej czynu zabronionego. Kompleksowe a (czysto) normatywne ujęcie winy (na przykładzie regulacji urojenia znamienia kontratypu i znowelizowanego ar t. 28 par . 1 KK z 1997 r.)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2018 (21) 2018 Przejdź
57. Badanie gospodarności w mikroskali – międzynarodowa analiza porównawcza
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
58. Wykorzystanie testu Graya do oceny wpływu płci na formę wyjścia z bezrobocia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
59. Grupowanie powiatów województwa zachodniopomorskiego według modelu trwania firm
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
60. Funkcjonowanie w szkole wyższej studentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
61. WARTOŚCI POZNAWCZE EKONOMICZNO-FINANSOWEJ EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
62. Realizacja funkcji opiekuńczo-zabezpieczającej rodziny w kontekście niepełnej sprawności kobiety
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2018 2018 Przejdź
63. Evaluation of the Impact of Physiotherapy on Physical Fitness and Ranges of Motion of Selected Joints of Elderly Women from the Karkonosze University of the Third Age in Jelenia Góra – Preliminary Results.
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 24, No. 4/2018 2018 Przejdź
64. Physique and Fitness of Swimmers from West Bengal
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 24, No. 4/2018 2018 Przejdź
65. Wymiary rozwoju służb personalnych w przedsiębiorstwie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
66. Institutional Function Consequentialism
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
67. Katecheta wobec ucznia z rodziny dysfunkcyjnej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Przejdź
68. Analiza porównawcza funkcji nazw własnych postaci w powieści Terry’ego Pratchetta Guards! Guards! i jej polskim tłumaczeniu Straż! Straż!
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Przejdź
69. The role of Integrated Territorial Investments in supporting the competitiveness of enterprises by the example of Bialystok Functional Area
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
70. Dynamics and directions of local changes in the tourist function in Lublin voivodeship in the years 2000-2015
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Przejdź
71. Controlling w jednostkach samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
72. Bezrobocie, głód, więzienie (część druga)
(Nowa Krytyka)
39 rok 2017 2017 Przejdź
73. Przyczyny powstawania religii i jej funkcje. Reminiscencje z lektury marksistowskiej
(Nowa Krytyka)
39 rok 2017 2017 Przejdź
74. Management of the personnel function in a changing environment
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
75. Wstęp do analizy porównawczej negacji funkcjonalnej w językach polskim, niemieckim i jidysz w kontekście generatywnej teorii zasad i parametrów
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
Strona