Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 23.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Uwagi na temat siły i jej stosowania w prawie międzynarodowym
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2015 (12) 2015 Przejdź
2. Evidence for the Invalidity of the Wingate Test for the Assessment of Peak Power, Power Decrement and Muscular Fatigue
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Przejdź
3. Short-Term Effects of Elastic Taping on Dancer's Postural Control Performance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Przejdź
4. Zakres przedmiotowy egzekucji sądowej i egzekucji administracyjnej na przykładzie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia ustalanego decyzją starosty na podstawie art. 129 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Przejdź
5. Smart Power Versus Asymmetry of Using Military Force
(Acta Politica Polonica)
1/2015 (31) 2015 Przejdź
6. Walka z przestępczością – wybrane aspekty ustrojowo-prawne
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Przejdź
7. Polityka władz brytyjskich względem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Przejdź
8. Polsko-niemiecka współpraca wojskowa w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa w latach 1991–2011
(Acta Politica Polonica)
4/2014 (30) 2014 Przejdź
9. Nuda jako wola
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
10. Prohibition of the use of force and legality of humanitarian intervention
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2016 (13) 2016 Przejdź
11. Wschodnia Ukraina w obliczu masowych zaginięć
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2016 (16) 2016 Przejdź
12. Formalne i nieformalne mechanizmy egzekwowania umów
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
13. The Applicability of Using Parameters of the Autocorrelation Function in the Assessment of Human Balance During Quiet Bipendal Stance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Przejdź
14. Wpływ chorób przewlekłych na potencjał polskiego rynku pracy w kontekście starzenia się zasobów pracy w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
15. Praca przymusowa Polakowi w III Rzeszy w świetle najnowszej polsko-niemieckiej publikacji o „Utraconej młodości”
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Przejdź
16. Rola „Militarnej Turystyki Biznesowej” – na Przykładzie aktywności Nato Joint Force Training Center w Bydgoszczy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
17. Wpływ fuzji i przejęć w Polsce na produktywność pracowników
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
18. Zastosowanie opcji walutowych w kontekście norm prawnych obowiązujących w okresie kryzysu finansowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
19. Przesłanie dydaktyki lotniczej II Rzeczypospolitej dla współczesnej „Szkoły Orląt”
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
20. Aktywność zawodowa osób starszych warunkiem utrzymania produktywności w krajach gospodarczo rozwiniętych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
21. The Russian Federation’s involment in peace missions after the dissolution of the USRR
(Acta Politica Polonica)
2/2018 (44) 2018 Przejdź
22. Wykonalność postanowienia sądu zmieniającego postanowienie komornika w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 11 marca 2019 roku (II Cz 461/19)
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2019 (26) 2019 Przejdź
23. Polish civilian forced labourers and prisoners of war in the Organization Todt – Einsatzgruppe Wiking, 1941–1945
(Studia Maritima)
Vol. 34 2021 2021 Przejdź
Strona