Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 105 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Polityczna reprodukcja kapitału
(Nowa Krytyka)
35 rok 2015 2015 Przejdź
2. Wsparcie publiczne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w perspektywie finansowej 2007–2013
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
3. Dywidendy regularne i dywidendy specjalne w małych i średnich spółkach kapitałowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
4. Amortyzacja podatkowa jako instrument wspierania inwestycji małych przedsiębiorstw w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
5. Samodzielność finansowa polskich regionów w warunkach zmian demograficznych i ekonomicznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
6. Scope of income independence of local self-governments situation of Western Pomeranian local self-government units in the nationwide comparison
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
7. Identyfikacja zakłóceń procesu wyceny przedsiębiorstw piłkarskich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
8. Miara VaR w ocenie odpowiedniości funduszu inwestycyjnego dla inwestora indywidualnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
9. Wieloagentowy system wspomagania decyzji z zakresu e-finansów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
10. Integracja wiedzy w wieloagentowym systemie wspomagania decyzji z zakresu e-finansów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
11. Emocje a oszczędności emerytalne osób młodych - wyniki badań eksperymentalnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
12. LEVEL OF KNOWLEDGE AND ANSWERS GIVEN IN A SURVEY RESEARCH. EXAMPLE OF INSURANCE PREFERENCES SURVEY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
13. Cło jako źródło dochodów budżetowych w świetle ustawy o finansach publicznych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Przejdź
14. Obligacje zamienne z niską premią konwersji. Alternatywa dla emisji akcji czy zwykłego długu?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
15. Podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem komunalnych kas oszczędnościowych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
16. Istota, mierniki i ocena stabilności publicznego systemu finansowego w kontekście doświadczeń globalnego kryzysu finansowego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
17. Odpowiedzialny rozwój sektora finansów publicznych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
18. Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
19. Wsparcie przedsiębiorczości w ramach systemu pomocy publicznej w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
20. Rynek obligacji przychodowych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
21. Finansowy aspekt programu rewitalizacji a proces gentryfikacji - przykład Miasta Szczecin
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
22. The diagnosis of internal financing and bank financing of physical investments in the corporate sector: a comparative analysis Poland and Hungary
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
23. Investment activity of local government units in the context of finance management
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
24. Podatkowy kapitał amortyzacyjny
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 2 2017 Przejdź
25. Preferencje rolników w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem a poziom przychodów ich gospodarstw – wyniki badań ankietowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
26. The significance of trade credit for micro and small enterprises
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
27. Karta podatkowa jako stymulanta rozwoju mikroprzedsiębiorczości w gminach
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 (87) cz. 2 2017 Przejdź
28. Rozwój systemów informatycznych jednostek publicznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
29. Trade Finance in the Polish Corporate Sector: Balancing Growth and Financing Constraints
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
30. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
31. Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w rolnictwie – wybrane problemy. Perspektywa międzynarodowa i Polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
32. The nexus Between the Growth of Microfinance Institutions and the Macroeconomic Context in Vietnam
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
33. Ekonomiczne i finansowe oblicze podatku – szkic problemu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 (87) cz. 2 2017 Przejdź
34. Erozja prawa podatkowego na przykładzie podatku od nieruchomości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 (87) cz. 2 2017 Przejdź
35. WYBRANE INSTRUMENTY POLITYKI DYWIDEND W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 2 2017 Przejdź
36. Management and financing of a regional tourist website in the context of the regional tourism information system
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Przejdź
37. Odroczony podatek dochodowy w umowach leasingowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
38. Relacja podatków i dopłat bezpośrednich w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce w latach 2004-2013 według danych FADN
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
39. Wpływ grup zakupowych na efektywność zarządzania wybranymi elementami aktywów i pasywów przedsiębiorstw handlowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
40. Wartość wewnętrzna jako determinanta procesu decyzyjnego w ujęciu behawioralnym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Przejdź
41. Teorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
42. Obowiązek działania na rzecz zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście niedookreślonego charakteru zasad wymiaru kar za jej naruszenie
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2017 (17) 2017 Przejdź
43. Badania ilościowe w finansach przedsiębiorstw i rachunkowości – wyzwania metodyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
44. Podatkowe aspekty zadłużenia w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Przejdź
45. Obowiązki sprawozdawcze jednostek sektora finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Przejdź
46. Rola zawodowych księgowych w przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
47. Rola wybranych instrumentów polityki podatkowej w kształtowaniu ciężaru opodatkowania mikroprzedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
48. Idea i kierunki wykorzystania metody DEA do pomiaru efektywności działania gmin – wybrane aspekty
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
49. UKEF Development and Importance for Official Export Promotion in the United Kingdom
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Przejdź
50. Poczucie własnej wartości potencjalnych kredytobiorców a poziom ryzyka kredytowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
51. Wybrane problemy zarządzania finansami w instytucjach płatniczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
52. Managing financial risk of longevity
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
53. Household Overindebtedness in Germany – Behavioral, Social and Socio-Economic actors
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
54. Banking sector and behavioral finance
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
55. Finansowanie sektora MSP w ujęciu lokalnym na podstawie badań ankietowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
56. Motywy korzystania z kredytu kupieckiego przez mikroprzedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
57. Inwestycje i dezinwestycje private equity w Europie i w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
58. Global Reporting Initiative (GRI) and its implications on portfolio values in CEE countries – environmental aspect
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
59. Diagnoza finansów gospodarstw domowych w największych miastach Polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
60. Samoocena kontroli zarządczej jako praktyczny element zarządzania jednostką samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 1 2016 Przejdź
61. Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w urzędach skarbowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem wyników kontroli NIK
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 1 2016 Przejdź
62. Specyfika audytu wewnętrznego projektów finansowanych ze środków unijnych na przykładzie Funduszu Pomerania Sp. z o.o. inicjatywy JEREMIE
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 1 2016 Przejdź
63. Outsourcing audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych – ujęcie praktyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 1 2016 Przejdź
64. Instytucje publiczne a obowiązek audytu wewnętrznego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 1 2016 Przejdź
65. Analiza zmian regulacji prawnych dotyczących audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 1 2016 Przejdź
66. Depreciation in the Polish Income Tax System
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
67. Zróżnicowanie dynamiki dochodów gmin województwa podkarpackiego w latach 2006–2015
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
68. Conditions of Operations of Local Government Units in Unstable Economic Environments
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
69. Nieortodoksyjne podejścia w badaniach nad oddziaływaniem interwencjonizmu finansowego w sektorze rolnym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
70. Cechy homo oeconomicus
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
71. Zielone obligacje rządowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
72. Wykorzystanie analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego dla potrzeb przedsięwzięć rewitalizacyjnych na przykładzie miasta Łodzi
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
73. Fenomen walut wirtualnych – szanse i zagrożenia dla finansów międzynarodowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
74. Contemporary tax depreciation
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2018 (93) 2018 Przejdź
75. Autonomiczność prawa podatkowego względem prawa cywilnego na przykładzie vat w usługach budowlanych oraz budowlano-montażowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2018 (93) 2018 Przejdź
76. Rozkłady nadwyżkowych stóp zwrotu z funduszy inwestycyjnych – ocena historycznej premii za ryzyko
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
77. Wykorzystanie funduszy europejskich w latach 2007–2013 w Małopolsce na przykładzie transportu oraz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/1 2018 2018 Przejdź
78. Efekty kalendarzowe polskich rodzinnych spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 2 2018 Przejdź
79. Household financial planning with financial advisory assistance
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
80. Real Property Tax Reform. Theoretical Aspects. The Outline of Reference Model for Communes in Poland
(Współczesne Finanse)
nr 1 (2) 2017 2017 Przejdź
81. Rozwój rynku aniołów biznesu w Polsce – wybrane aspekty
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Przejdź
82. Financing lower-secondary schools from the European Union Funds and the school education system reform in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
83. Economic aspects of financing the tourism investments from the European Regional Development Fund in Lublin city district
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
84. Diversification of the global green bond market
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
85. The role of capital structure in the U.S. enterprises – the case of Californian small businesses
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
86. Znaczenie wiedzy finansowej gospodarstw domowych we współczesnej gospodarce
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
87. Wpływ gospodarki 4.0 na finanse przedsiębiorstwa
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
88. Wpływ edukacji finansowej na świadomość podejmowanych decyzji finansowych przez społeczeństwo
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
89. Finanse gospodarstw domowych w perspektywie zmian technologicznych - gospodarstwa domowe 4.0
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
90. PROBLEM WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW LUB PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB Z NARUSZENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PROCEDUR – ANALIZA WYBRANYCH ZAGADNIEŃ
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Przejdź
91. Financial Instruments in Regional Operational Programs in the Years 2014–2020
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Przejdź
92. Women in Finance
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Przejdź
93. Issues Related to the Flow of Receivables and Liabilities versus Code of Ethics in Business in Shared Service Centres Exemplified with a Case Study
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Przejdź
94. Proces konwergencji fiskalnej w Polsce. Dokonania i prognozy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
95. Partnerstwo publiczno-prywatne a dyscyplina finansów publicznych – wybrane zagadnienia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
96. Investment activity of the territorial self-government in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
97. The performance of the SMEs in Poland during and after financial crisis and economic downturn – on the EU-28 background
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
98. Microfinance and microfinance institutions – development directions and prospects
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
99. The role of parents in financial literacy of young people
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
100. Corporate insolvency in Europe
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
Strona