Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 38.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Zadania filozofii w poszukiwaniu prawdy w świetle encykliki Jana Pawła II Fides et ratio
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Przejdź
2. O tolerancji politycznej z punktu widzenia Michaela Walzera
(Analiza i Egzystencja)
30 (2015) 2015 Przejdź
3. Związek filozofii Karla Jaspersa z klasyczną antropologią filozoficzną XX wieku
(Analiza i Egzystencja)
32 (2015) 2015 Przejdź
4. Teologia jako nauka formalna
(Analiza i Egzystencja)
32 (2015) 2015 Przejdź
5. Czy władza ekspercka jest władzą?
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Przejdź
6. Znaczenie średniowiecznej filozofii w rozwoju nauk
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
7. Marek Szulakiewicz, Poszukiwania metafizyczne, Wydawnictwo Naukowe Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, ss. 248
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
8. Problem sceny w Tischnerowskiej filozofii dramatu
(Analiza i Egzystencja)
34 (2016) 2016 Przejdź
9. Wybrane aspekty kultury w społeczeństwie informacyjnym
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
10. Wolność i prawo a ideał wzajemnej życzliwości
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Przejdź
11. Der Tod nach Boethius in der Consolatio philosophiae
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Przejdź
12. O utylitarystycznych założeniach nowożytnej nauki
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Przejdź
13. Aktualność krytyki ekonomii politycznej. Przyczynek do praktycznofilozoficznej dialektyki u Marksa
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
14. Przyczynek do zagadnienia końca filozofii
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
15. Critical Race Theory jako nurt amerykańskiej filozofii prawa
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2017 (17) 2017 Przejdź
16. The Ostrogothic Kingdom in the Old English "Boethius" and the Germanic myth of Origin in Anglo-Saxon England
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Przejdź
17. Etyka troski jako camera obscura współczesnej filozofii polityki. O znaczeniu tego, co zakryte
(Analiza i Egzystencja)
41 (2018) 2018 Przejdź
18. Figura kenozy w literaturze i muzyce. Przypadek oratorium La Passion de Simone Kaiji Saariaho
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
19. Uwagi Ludwiga Wittgensteina na temat Pisma Świętego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Przejdź
20. Wybrane problemy roztropnego rozwoju cyfrowej polski
(Studia Informatica Pomerania)
nr 45 2017 Przejdź
21. Filozofia feministyczna i autobiografia: wokół myśli Luce Irigaray
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
22. Poczucie powinności moralnej jako odkrywanie własnej tożsamości w kontekście religijnego milczenia
(Analiza i Egzystencja)
45 (2019) 2019 Przejdź
23. Literatura (nie) ratuje przed przemocą. Recenzja książki Jerzego Madejskiego (2018), Poetologie postrukturalne. Szkice krytyczne. (The book review)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Przejdź
24. Obraz zastygłego niepokoju. Intencja alegoryczna Charlesa Baudelaire’a według Waltera Benjamina
(Nowa Krytyka)
40 rok 2018 2018 Przejdź
25. Ostatnia odsłona rzeczywistości Jana K.
(Nowa Krytyka)
41 rok 2018 2018 Przejdź
26. Nadzieja egzystencjalna
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
27. Teoria cywilizacji według Feliksa Konecznego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Przejdź
28. Sprawiedliwość wykładni prawa
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2019 (26) 2019 Przejdź
29. Metafizyka i sekularyzacja - kilka uwag o Gianniego Vattima tezie dotyczącej śmierci Boga
(Analiza i Egzystencja)
52 (2020) 2020 Przejdź
30. Oleksandr Kulczycki's Philosophy and the Lviv-Warsaw School
(Analiza i Egzystencja)
50 (2020) 2020 Przejdź
31. W perspektywie Innego. Czytanie opowiadań Irit Amiel w kontekście psychologii międzykulturowej
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2019 Przejdź
32. Amor sapientiae w itinerarium duchowym św. Augustyna
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
33. Dowody na istnienie Boga w ujęciu ks. Franciszka Sawickiego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
34. Filozoficzna koncepcja człowieka na gruncie posthumanizmu
(Analiza i Egzystencja)
56 (2021) 2021 Przejdź
35. The Middle Color: A History of a Problem in Thirteenth Century Oxford Commentaries on De sensu et sensato
(Analiza i Egzystencja)
54 (2021) 2021 Przejdź
36. Kilka uwag o relacji prawa karnego i moralności wokół problematyki samobójstwa
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2021 (35) 2021 Przejdź
37. „Autobiografia? Mam wrażenie, że napisałem ją za wcześnie…” Fackenheima marzenie o Aufhebung
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (16) 2021 2021 Przejdź
38. Nomada z Pragi – Vilém Flusser i paradoksalność ludzkiej egzystencji
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (17) 2021 2021 Przejdź
Strona