Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 50.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Good scientific practice and ethical principles in scientific research and higher education
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 1, No. 1/2013 2013 Przejdź
2. Podążanie za pragnieniem jako postulat etyczny psychoanalizy
(Nowa Krytyka)
35 rok 2015 2015 Przejdź
3. Wartość osobowa
(Analiza i Egzystencja)
32 (2015) 2015 Przejdź
4. Białe kłamstwo w praktyce medycznej z perspektywy wybranych teorii etycznych
(Analiza i Egzystencja)
32 (2015) 2015 Przejdź
5. Ideologia pustosłowia – dyskurs korporacyjny na przykładzie tak zwanych kodeksów etycznych firm
(Nowa Krytyka)
35 rok 2015 2015 Przejdź
6. Etyka marketingu – czy marketing jest etyczny?
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
7. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego refleksje o istocie zgodności hermeneutycznej, funkcji poznawczej i etycznej poezji…
(Meluzyna)
nr 1 (2) 2015 2015 Przejdź
8. Etyka małżeńska w nauczaniu moralnym Piusa XII
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Przejdź
9. Nacjonalizm jako skrajność narodowa w nauczaniu społecznym Kościoła
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Przejdź
10. The Phenomenon of Greenwashing in Marketing Communication of CSR
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
11. Niedyrektywność w poradnictwie genetycznym dotyczącym decyzji reprodukcyjnych
(Analiza i Egzystencja)
32 (2015) 2015 Przejdź
12. Corporate Social Responsibility jako zobowiązanie moralne biznesu
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Przejdź
13. Dylematy etyczne w rachunkowości – jako efekt problemów współczesnej gospodarki światowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 120 2015 2015 Przejdź
14. Granice autonomii etyki. O potrzebie uwzględniania wyników nauk empirycznych w etyce (The limits of ethics autonomy. Ethics takes into account the empirycal data)
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Przejdź
15. Zwierzę jako absolutny Inny-otwieranie nie/możliwości
(Analiza i Egzystencja)
36 (2016) 2016 Przejdź
16. What Do We Do When the Other Speaks Her Own Language: Returning to the Ethics of Comparativism
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
17. Wizerunek biegłego rewidenta według opinii studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
18. Neuroekonomia a problemy etyczne
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
19. Etyka w zawodzie doradcy finansowego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
20. Granice badań naukowych na embrionach ludzkich
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
21. Mechanizmy funkcjonowania mediów społecznościowych. Kłamstwo w kulturze popularne
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
22. Information ethics in the perspective of the knowledge-based economy
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
23. Schwerpunkte und Unterschiede bei CSR-Regelwerken. Eine Analyse bekannter Leitlinien zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
24. Przestrzeganie zasad etycznych w rachunkowości. Samoocena pracowników działów finansowo-księgowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
25. Etyka w biznesie, a efektywność ekonomiczna – antagonizm czy synergia?
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Przejdź
26. Etyka w outsourcingu rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
27. Typologia etyki utylitarystycznej a moralność biegłego rewidenta i księgowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
28. Armut als Herausforderung die franziskanische Armutsbewegung und die Anfänge der Sozialethik
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2013 2013 Przejdź
29. Pierwszeństwo etyki przed techniką w świetle encykliki Benedykta XVI „Caritas in veritate”
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2013 2013 Przejdź
30. Etyka w zawodzie samorządowca, w aspekcie personalistycznym
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2013 2013 Przejdź
31. O działaniu, zaniechaniu i dopuszczeniu śmierci
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2013 2013 Przejdź
32. Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia. O nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – kwestie regulacyjne
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Przejdź
33. Etyka troski jako camera obscura współczesnej filozofii polityki. O znaczeniu tego, co zakryte
(Analiza i Egzystencja)
41 (2018) 2018 Przejdź
34. Utylitaryzm reguł, znaczenie intencji i ocena terroryzmu (Rule utilitarianism, relevance of intention and moral permissibility of terrorism)
(Analiza i Egzystencja)
44 (2018) 2018 Przejdź
35. Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia. O nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – kwestie filozoficzne
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Przejdź
36. Relacja między chrześcijaństwem a kapitalizmem w myśli Macieja Zięby OP
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Przejdź
37. Examples of good CSR practices in the TFL sector
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Przejdź
38. Postrzeganie norm i wartości etycznych na przykładzie zawodowych lobbystów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
39. Institutional Function Consequentialism
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
40. Etyczne aspekty "obrzezania"
(Analiza i Egzystencja)
51 (2020) 2020 Przejdź
41. O etyce niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego (On Independent Ethics of Tadeusz Kotarbiński)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Przejdź
42. Ethical codes and their importance in the modern management processes
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
43. The Art of Double-Betrayal, or What Comparatists Can Learn from Translators
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Przejdź
44. Kształtowalność. Próba rewizji struktur Heideggerowskiego bycia w czasach antropocenu
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
45. Issues Related to the Flow of Receivables and Liabilities versus Code of Ethics in Business in Shared Service Centres Exemplified with a Case Study
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Przejdź
46. Etyka w biznesie a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 17 (2018) 2018 Przejdź
47. Aspekty etyczne w zarządzaniu projektami
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 18 (2018) 2018 Przejdź
48. The Unbearable Postcoloniality of Non-Being: Specters of History and the Scars They Trace
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2019 Przejdź
49. Ludzka natura, chrześcijańskie powołanie i płcie
(Analiza i Egzystencja)
52 (2020) 2020 Przejdź
50. The profession of medical practitioners vs aesthetic medicine and dermatology treatment practice
(Studia Administracyjne)
nr 11 2019 2019 Przejdź
Strona