Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 19.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Pieniądz i zagregowany popyt w polskiej ekonomii marksistowskiej
(Nowa Krytyka)
35 rok 2015 2015 Przejdź
2. Teoretyczne aspekty konkurencyjności międzynarodowej - koncepcja katalizatora produktywności
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
3. Touristic clusters in Bulgaria – example of territorial organization of service economics
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Przejdź
4. Wzrost gospodarczy a możliwości aplikacji zależności przestrzennych – prawo Verdoorna
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
5. Współczesna faza procesu globalizacji a wzrost gospodarczy zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
6. Sytuacja makroekonomiczna państw upadłych i trwałych – analiza porównawcza
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
7. WZROST GOSPODARCZY A ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACĘ – TEORIA I RZECZYWISTOŚĆ GOSPODARCZA POLSKI W LATACH 1995–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
8. Bezzatrudnieniowy charakter wzrostu gospodarczego w Polsce i jej regionach (w latach 1995–2013)
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
9. Nowe technologie i rozwój gospodarczy. Analiza empiryczna dla krajów Ameryki Łacińskiej
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
10. Theoretical components of intra-industry service development strategy
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Przejdź
11. Indeks gospodarki kreatywnej a wzrost PKB
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
12. Federalizm fiskalny – wady i zalety
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
13. Starzenie się ludności a międzynarodowe przepływy kapitału. Implikacje dla Polski
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
14. Próba modelowania przestrzennych czynników wzrostu gospodarczego w podregionach w Polsce w 2012 roku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Przejdź
15. Wpływ ICT na wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej w latach 2006–2016
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
16. The role of Integrated Territorial Investments in supporting the competitiveness of enterprises by the example of Bialystok Functional Area
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
17. Przypadek Japonii – od cudu gospodarczego do granic eksperymentu pobudzania wzrostu gospodarczego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Przejdź
18. Architecture of innovative business models in the service sector from the perspective of Polish tourism companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
19. Development, what does it really mean?
(Acta Politica Polonica)
1/2020 (49) 2020 Przejdź
Strona