Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 20.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. DAS ,BETTELWEIB TEUTSCHLAND‘ UND DIE ,KLAGENDE DAME POLONIA‘ – DISKURSLINGUISTISCHE ANMERKUNGEN ZUR KOMMUNIKATIVEN FUNKTION VON ALLEGORIEN
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Przejdź
2. Dyskursywna orientacja badawcza i jej Marksowskie inspiracje
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Przejdź
3. Językowa kreacja wizerunku władców w średniopolskim piśmiennictwie historiograficznym – przyczynek do badań dyskursu tożsamościowego
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
4. Specyfika dyskursu edukacyjnego a konceptualizacja świata przedstawionego w tekście artystycznym
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
5. Polska „piastowska” vs „jagiellońska”. Odmienność wizji relacji z Niemcami jako determinanta poglądów na polską politykę zagraniczną
(Acta Politica Polonica)
4/2016 (38) 2016 Przejdź
6. The Genealogical Perspective in the Creation of European Literary Discourse in the Transgeneric Era. Theatre and the Grotesque
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
7. Robert Eduard Prutz und sein Diskurs über Gesellschaft, Politik und Literatur
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Przejdź
8. Pamiętam, że... O społecznej konstrukcji pamięci mieszkańców miast Ziem Zachodnich i Północnych na przykładzie Wrocławia
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Przejdź
9. Autobiografia. Gatunek – Dyskurs – Praktyka
(Autobiografia)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
10. Kalki z języka angielskiego w dyskursie religijnym polskich protestantów pentekostalnych
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
11. Wartości w dyskursie ziemiańskim w świetle leksyki powieści "Lala" Jacka Dehnela
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
12. Polnische Heterostereotype über Deutsche im Diskurs über Kriegsentschädigungen an Polen. Analyse polnischer Pressetexte aus dem Jahre 2017
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Przejdź
13. Le rôle de la conception du métalangage sémantique naturel dans la didactique des langues : résultats de la recherche
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Przejdź
14. The specificity of literary proper names: harry potter in translation into polish and russian
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Przejdź
15. Podkradania. O książce Nieuchronny plagiat Macieja Jakubowiaka
(Autobiografia)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
16. Zur sprachlichen Konstruktion des Todes: Historische Grabinschriften vom Rakowicki-Friedhof in Krakau
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Przejdź
17. Leksem „godność” jako użyteczne narzędzie pozyskiwania i utrzymywania elektoratu w dyskursie politycznym na przykładzie wypowiedzi premier Beaty Szydło
(Acta Politica Polonica)
3/2018 (45) 2018 Przejdź
18. Dyskurs blogów modowych – między kooperacją a kooptacją
(Autobiografia)
nr 1 (12) 2019 2019 Przejdź
19. W perspektywie Innego. Czytanie opowiadań Irit Amiel w kontekście psychologii międzykulturowej
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2019 Przejdź
20. Nowa socjologia władzy Michela Foucaulta?
(Nowa Krytyka)
42 rok 2019 2019 Przejdź
Strona