Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 26.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Eliminacja stereotypów związanych z płcią w dziedzinie edukacji – analiza prawno-międzynarodowych zobowiązań Polski
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2015 (12) 2015 Przejdź
2. Instytucja incompatibilitas w prawie samorządu terytorialnego
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2015 (11) 2015 Przejdź
3. The Political Structure of the Local Government in Stargard Szczeciński in the Years 2002–2014
(Acta Politica Polonica)
1/2015 (31) 2015 Przejdź
4. Zabiegi o zmianę ordynacji wyborczej rady miejskiej w Lublinie w ostatnim ćwierćwieczu XV wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Przejdź
5. Przekształcenia własnościowe Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” po 1989 roku
(Acta Politica Polonica)
2/2015 (32) 2015 Przejdź
6. Reprezentacja powiatów w sejmikach na przykładzie Małopolski
(Acta Politica Polonica)
3/2015 (33) 2015 Przejdź
7. Lokalna scena polityczna w Stargardzie Szczecińskim u progu kadencji 2014–2018
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2015 2015 Przejdź
8. Błogosławiona Dziewica Maryja Matka Boga w misterium Kościoła. W pięćdziesiątą rocznicę Konstytucji Dogmatycznej o Kościele „Lumen Gentium”
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Przejdź
9. Sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych w państwach Europy Środkowej w latach 1989–2004 z punktu widzenia społeczności międzynarodowej
(Acta Politica Polonica)
4/2015 (34) 2015 Przejdź
10. Barwy polityczne samorządu lokalnego w elekcjach radnych szczecińskich lat 2002–2010
(Acta Politica Polonica)
3/2014 (29) 2014 Przejdź
11. Aktywność społeczno-polityczna kobiet na szczeblu lokalnym wybranych miast Polski
(Acta Politica Polonica)
3/2016 (37) 2016 Przejdź
12. Instytucjonalno-prawne przesłanki personalnej, funkcjonalnej i finansowej niezależności Narodowego Banku Polskiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
13. Realizacja semestrów europejskich w Polsce: efekty dla koordynacji polityki gospodarczej w Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
14. Fides quae creditur, czyli relacja wiary i rozumu
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2014 2014 Przejdź
15. Drugi Sobór Watykański – próba kontekstualnej interpretacji historycznej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2013 2013 Przejdź
16. Katechizm Kościoła Katolickiego ostatnim z dokumentów odnowy soborowej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2013 2013 Przejdź
17. Kaznodziejstwo posoborowe: przed czy po odnowie?
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2013 2013 Przejdź
18. Konsekwencje systemu wyborczego do miejskich samorządów w Polsce – wybrane problemy
(Acta Politica Polonica)
3/2017 (41) 2017 Przejdź
19. Gminy i spółki gminne w rządowym programie popierania budownictwa mieszkaniowego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
20. Jak wybierać rady średnich i dużych miast?
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Przejdź
21. Rada osiedla jako element partii politycznych na przykładzie rad osiedli Szczecina
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Przejdź
22. Rady osiedli (nie)wykorzystaną szansą na rozwój samorządności w miastach – przykład jednostek pomocniczych w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2019 2019 Przejdź
23. Opracowanie Księdza Profesora Rektora Mariana Rechowicza na temat diakonatu stałego z 1961 roku
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Przejdź
24. Poszukiwanie „objawień antropologicznych” w chrystologii. Wskazówki metodologiczne
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Przejdź
25. Judgment of the Court of Justice of the European Union of 19 November 2019 – selected comments
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2019 (28) 2019 Przejdź
26. Pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny według kardynała Stefana Wyszyńskiego. Próba syntezy
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
Strona