Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 11.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Wspomaganie controllingu przedsięwzięć budowlanych systemami informatycznymi – wymagania, stan obecny i perspektywy
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
2. Źródła i obecne rozumienie controllingu w literaturze anglosaskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Przejdź
3. Wpływ strategii zarządzania jakością na ocenę efektywności procesów transportowych małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
4. Rozwój systemu controllingu w POL-EKO-APARATURA SP.J. – studium przypadku
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 120 2015 2015 Przejdź
5. Umiejscowienie controllingu oraz zasady wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności za koszty w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
6. Wiedza o controllingu w gminach w świetle badań ankietowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
7. Obszary i wykorzystanie kontrolingu kadrowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
8. Zastosowanie narzędzi controllingu operacyjnego w szpitalu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
9. Rola controllingu personalnego w zarządzaniu operacyjnym jednostek ochrony zdrowia
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
10. The Effect of Visual Speed Swimming Control in Swimmers’ Threshold Training
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 24, No. 4/2018 2018 Przejdź
11. Controlling w jednostkach samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
Strona