Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 42.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. DOMÄNENMATRIX UM DAS BEDEUTUNGSSPEKTRUM DES AUSDRUCKS ‘GLÜCK‘ ANHAND WISSENSCHAFTLICHER UND ALLTÄGLICHER KONZEPTUALISIERUNGEN
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Przejdź
2. Zastosowanie koncepcji Customer Engagement w branży odzieżowej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
3. Using Conceptions of Knowledge Management in Selected Travel Agencies in the Tarnów Sub-Region
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
4. Marketing a koncepcja biznesowa
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Przejdź
5. Rola kreatywności w funkcjonowaniu organizacji usługowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Przejdź
6. The Changing Concept of Human Nature as the Answer to the Actual Problems of the Economics: the Neoclassical vs. Feminist Economics
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
7. EINE PROZESSUALE ANALYSE VON ELEMENTEN DER BASISDOMÄNEN IM VERGLEICH
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Przejdź
8. Specyfika dyskursu edukacyjnego a konceptualizacja świata przedstawionego w tekście artystycznym
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
9. Etyka małżeńska w nauczaniu moralnym Piusa XII
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Przejdź
10. Nie taki prosty. Meandry linearnej koncepcji czasu w chrześcijaństwie
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Przejdź
11. Koncepcja Smart City a innowacyjne podejście do zarządzania sprawami publicznymi w mieście
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Przejdź
12. Ekumeniczna koncepcja Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
13. Zu der Schnittstelle zwischen den konzeptuellen Metaphern und Konzeptualisierungen am Beispiel ausgewählter Nominalphrasen mit adjektivischem Attribut
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
14. Natur-Objekte WALD/ЛЕС und ihre Konzeptualisierung im Deutschen und Russischen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
15. Zaimek odzyskany
(Autobiografia)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
16. Inwentaryzacja w aspekcie koncepcji rzetelnego i jasnego obrazu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
17. Alcune considerazioni sulle metafore della crisi economica nella stampa italiana on-line
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
18. Entymemat jako struktura epigramatyczna. Koncepcja Jakuba Masena
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Przejdź
19. Koncepcje federacyjne Leona Wasilewskiego
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
20. Strategie logistyki dla przedsiębiorstw rolniczych na bazie koncepcji LSR – case study
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
21. Koncepcja architektoniczna jako jedna z postaci utworu architektonicznego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Przejdź
22. Kształtowanie pojęć w kontekście itinerarium wiary
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2014 2014 Przejdź
23. Rola sprawozdań finansowych w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa w świetle założeń koncepcyjnych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
24. Sposoby opracowania akuminu. Jakub Masen i jego cykl epigramatyczny „De Iuda proditore”
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2013 2013 Przejdź
25. Konzeptuelle Metaphern in den Texten ausgewählter Lieder aus den deutschen, polnischen und russischen musikalischen Charts 2015
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Przejdź
26. Wykorzystanie psychologicznych koncepcji człowieka w badaniach rachunkowości zarządczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
27. Wpadać w rozpacz obrazowanie a zmiana znaczenia wyrazu
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
28. O architekturze umacniania w opiece hospicyjnej nad dzieckiem jako wyzwaniu dla pracy socjalnej
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2018 Przejdź
29. Kryteria oceny relacji pomiędzy partnerami negocjacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
30. Atrakcyjność systemów kafeteryjnych, work-life-balance i koncepcji „hygge” w opinii generacji Y – badania pilotażowe
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
31. Powstanie Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich na Pomorzu Zachodnim w 1957 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2019 2019 Przejdź
32. Экспериментальное исследование содержания концептов “dance” и «танец» в английском и русском языках
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Przejdź
33. Materializm Typu-B i Treść Pojęć Fenomenalnych (Type-B Materialism and the Content of Phenomenal Concepts)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Przejdź
34. WARIANTOWANIE KONCEPCJI KOLEI METROPOLITALNEJ NA OBSZARZE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W WARUNKACH JEJ KONSTRUOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU METOD INŻYNIERII SYSTEMÓW
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Przejdź
35. ‚Depression‘ im Lichte der konzeptuellen Metaphern im Deutschen. Eine Untersuchung am Beispiel verbaler Kollokationen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Przejdź
36. The circular economy in the face of modern world challenges
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
37. The concepts of business management in the opinion of entrepreneurs
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
38. Development of IT services in urban space – Smart City Logistics
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
39. Fragile, Robust and Antifragile Services
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
40. Bóg i uniwersalia
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2019 2019 Przejdź
41. Appelé à prendre la parole: The Parisian Romanticism of Adam Mickiewicz and George Sand
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Przejdź
42. Obraz czł(owi)eka w tekstach przysłów polskich
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
Strona