Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 70.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Partie polityczne i ich elektoraty wobec kwestii nowelizacji ustawy antyaborcyjnej w Polsce (2007–2011)
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2014 2014 Przejdź
2. Enklawy i eksklawy aborcyjne – dynamika i źródło zmian
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2014 2014 Przejdź
3. Metody działań organów bezpieczeństwa wobec duchowieństwa i wiernych Kościoła rzymskokatolickiego w województwie koszalińskim w latach 1950-1975
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Przejdź
4. „Nad Pismo Święte przyczyniać”. Kontekst teologiczny sceny zstąpienia do piekieł w Historyi o chwalebym Zmartwychwstaniu Pańskim Mikołaja z Wilkowiecka
(Meluzyna)
nr 1 (1) 2014 2014 Przejdź
5. Opinie licealistów i studentów dotyczące eutanazji. Od akceptacji do kontestacji
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2015 2015 Przejdź
6. Zadania filozofii w poszukiwaniu prawdy w świetle encykliki Jana Pawła II Fides et ratio
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Przejdź
7. Nacjonalizm jako skrajność narodowa w nauczaniu społecznym Kościoła
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Przejdź
8. Relationship between Religion, Politics and Society in Eastern Europe after 1989 as exemplified by the Czech Republic and Poland
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Przejdź
9. Koncepcja państwa według tradycjonalistów katolickich
(Acta Politica Polonica)
1/2013 (26) 2013 Przejdź
10. Eklezja siostrzana a realizm Kościoła partykularnego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
11. Ekumeniczna koncepcja Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
12. Nieobowiązkowe praktyki religijne licealistów w Kaliszu i studentów w Poznaniu
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2016 2016 Przejdź
13. Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i północnym do 1945 roku. Zarys problemu
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Przejdź
14. Relacje Kardynała Augusta Hlonda z Arcybiskupem Józefem Gawliną w latach 1993-1948
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Przejdź
15. Moralna odpowiedzialność chrześcijan za misyjne dzieło Kościoła
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
16. Eucharystia jako podstawa i najważniejsze kryterium rozumienia wspólnoty wiary
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
17. Reformacja a ludność Pomorza Zachodniego – zarys problemu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Przejdź
18. BUDOWANIE WSPÓLNOTY CHRYSTUSOWEGO KOŚCIOŁA – W ŚWIETLE ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ JANA PAWŁA II ECCLESIA IN OCEANIA
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2017 2017 Przejdź
19. KOŚCIÓŁ KATOLICKI NA POMORZU ZACHODNIM (1945–1989) W PUBLIKACJACH PRACOWNIKÓW INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2017 2017 Przejdź
20. OD BIBLIOTEKI SEMINARYJNEJ DO UNIWERSYTECKIEJ. HISTORIA BIBLIOTEKI WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2017 2017 Przejdź
21. The Anglican Church in Poland
(Acta Politica Polonica)
1/2017 (39) 2017 Przejdź
22. Kirche in Norwegen in der Politik der Deutschen Besatzungsmacht und Norwegischer Faschisten.
(Studia Maritima)
Vol. 27/1 2014 2014 Przejdź
23. Kościelne dzieje miasta i gminy Węgorzyno
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2013 2013 Przejdź
24. Wybór systemów nagłośnienia pomieszczeń sakralnych
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2013 2013 Przejdź
25. Drugi Sobór Watykański – próba kontekstualnej interpretacji historycznej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2013 2013 Przejdź
26. Czy św. Ambroży był słabym teologiem? Nowatorskie aspekty nauki o Trójcy Świętej w dziele De fide
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2013 2013 Przejdź
27. Działalność duszpasterska ks. dr. Grzegorza Okroya TChr
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2013 2013 Przejdź
28. The role of genesis account of creation in the development of monogamy in the Old Testament and its reception in the early Church
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Przejdź
29. Królestwo Boże wewnątrz nas czy pośród nas?
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Przejdź
30. Postać podobna Synowi Człowieczemu z kobiecym biustem przepasanym złotym pasem (por. Ap 1,13) - Teologiczne konsekwencje zróżnicowania terminów sth/qoj oraz mastoi, w przekładzie apokalipsy arcybiskupa Jana Marii Michała Kowalskiego używanym w Kościołach Mariawitów w Polsce
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Przejdź
31. Nadzieje i obawy Polaków wobec integracji europejskiej
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2017 Przejdź
32. Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Strzyżowie z lat 1784–1918 – stan zachowania i możliwość odtworzenia ruchu naturalnego ludności
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Przejdź
33. Imiona nadawane dzieciom w rzeszowskiej parafii farnej na początku XX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Przejdź
34. Prawne problemy początków rejestracji aktów stanu cywilnego w Polsce po II wojnie światowej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Przejdź
35. Brytyjskie seriale telewizyjne w przekładzie międzykulturowym
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
36. POLITYCZNO-MILITARNE ASPEKTY ATAKU CIEŚNIN TURECKICH W ŚWIETLE PLANU CHURCHILLA–CARDENA
(Studia Maritima)
Vol. 30 2017 2017 Przejdź
37. HIERARCHIA KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO WOBEC ZIEM ODZYSKANYCH** W LATACH 1945–1951 – WYBRANE PERSPEKTYWY
(Studia Maritima)
Vol. 30 2017 2017 Przejdź
38. Przepowiadanie apostolskie w tajemnicy objawienia Bożego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Przejdź
39. L’atto di appartenenza alla Chiesa secondo Karl Rahner
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Przejdź
40. Wskazania wychowawcze we współczesnym nauczaniu Kościoła
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Przejdź
41. Wychowanie katolickie wobec wyzwań współczesności
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Przejdź
42. Städtische Führungseliten und ihre kirchlichen Großbauprojekte. Zwischen Frömmigkeit, Repräsentation und finanzieller Leistungsfähigkeit
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2018 2018 Przejdź
43. Papieża Franciszka metafory Kościoła
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2018 2018 Przejdź
44. Młodzi w Kościele Faranciszka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2018 2018 Przejdź
45. Matka Jezusa w nauczaniu i tradycji apostolskiej wzorem współczesnej katechezy maryjnej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Przejdź
46. ΟὐΔ´ ἈΡΕΤῊ ΦΙΛΌΤΗΤΟΣ ἈΠΌΠΡΟΘΕΝ – antyczny Kościół wobec kryzysu rzymskiego małżeństwa
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Przejdź
47. Katecheza maryjna w nauczaniu religii w szkole
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Przejdź
48. Udział Kościoła w propagandzie na rzecz Ziem Odzyskanych (1945-1949)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2019 2019 Przejdź
49. Wooden Orthodox churches in the Maramureș region - opportunities and threats of tourism development
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Przejdź
50. Opracowanie Księdza Profesora Rektora Mariana Rechowicza na temat diakonatu stałego z 1961 roku
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Przejdź
51. Objawienia prywatne – charyzmat i factum Ecclesiae
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Przejdź
52. Trudności eklezjalnej recepcji objawień prywatnych
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Przejdź
53. Postawy „być” i „mieć” a postrzeganie małżeństwa i rodziny przez narzeczonych
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Przejdź
54. Царские репрессии относительно грекокатолической Церкви на юго-восточной Речи Посполитой в конце XVIII века
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Przejdź
55. Materiały Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie dotyczące kościelnych dziejów Piły
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Przejdź
56. Freski w grzędzickiej świątyni - "zapomniany" zabytek średniowiecznej sztuki kościelnej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Przejdź
57. Parafia pw. NMP Matki Kościoła w Warnicach w latach 1977–2018
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Przejdź
58. Działalność organów bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec wybranych zakonów męskich w województwie koszalińskim w latach 1950-1975
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2020 2020 Przejdź
59. Greek Catholic Church and its Clergy in the Western and Northern Territories of Poland Between 1947 and 1957 – аn Outline of a Collective Portrait
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2020 2020 Przejdź
60. Ingerencje władz państwowych w sprawowanie kultu publicznego na przykładzie działań zielonogórskiej administracji wyznaniowej wobec Kościoła gorzowskiego w latach 1945-1972
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2019 2019 Przejdź
61. Wychowanie patriotyczne wyzwaniem dla katechezy Kościoła w Polsce
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2019 2019 Przejdź
62. The lifting of “pontifical secrecy” and the relationship between the state and Church systems of justice in the subject matter of sex offences against minors
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2020 (29) 2020 Przejdź
63. Oblicza duchowości św. Andrzeja Boboli i płynące z nich przesłania dla współczesnych ludzi w kontekście encykliki Piusa XII Invicti Athletae Christi
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
64. Wpływ wyboru papieża Jana Pawła II na stosunek władz państwowych do Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim. Metody i przykłady
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
65. Utrata urzędu kościelnego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
66. Kwestia unieważniania prawomocnych orzeczeń sądowych wydawanych wobec księży w Polsce w latach 1944–1989
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
67. Suicide from the joint perspective of canon law and Polish law
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2020 (31) 2020 Przejdź
68. Diritto alla pace, giustizia e “guerra giusta”
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
69. Struktura terenowej administracji wyznaniowej PRL na przykładzie Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze w latach 1950–1972
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
70. Stanowisko Kościoła katolickiego wobec szczepionek przeciw Covid-19
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
Strona