Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 28.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. An Objective Assessment of Men’s Physical Activity during Cooper Test based on the Direct Monitoring by Accelerometer ActiGraphWGT3X
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Przejdź
2. Odwiedziny w centrach handlowych – zmiany w strukturze celów i preferencji konsumenckich
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
3. BSC jako narzędzie realizacji celów społecznych i ekonomicznych instytucji zaufania publicznego na przykładzie uczelni wyższej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
4. WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W INSTYTUCJACH INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Przejdź
5. Ocena pracowników jako narzędzie zwiększania ich kompetencji i wyników pracy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
6. Rozwój zrównoważony jako wyzwanie dla Unii Europejskiej w warunkach globalnej gospodarki
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Przejdź
7. Repeated Acceleration Activity in Competitive Youth Soccer
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Przejdź
8. Intensyfikacja przestępczości w e-gospodarce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
9. Sprawności moralne w wychowaniu wobec wyzwań współczesnej polityki
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
10. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z PERSPEKTYWY BIZNESOWEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
11. REALIZACJA CELÓW SPOŁECZNYCH STRATEGII EUROPA 2020 W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Przejdź
12. Cele strategiczne według perspektyw osobistej zbilansowanej karty wyników na podstawie opinii pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni publicznych z województwa zachodniopomorskiego – wyniki badań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
13. Dylematy oceny efektywności ekonomicznej i ryzyka biznesowego mikroprzedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
14. Habitual Physical Activity in Adults Measured by Accelerometer in Compliance with Selected Health Recommendations
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Przejdź
15. Bonuses to Board Members of State-owned Companies
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
16. Eucharist, preparation, silence, thanks.
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2013 2013 Przejdź
17. Obowiązek sprawowania mszy świętej oraz jej częstotliwość (kan. 904-905 KPK/1983)
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2013 2013 Przejdź
18. Accelerators as a Tool to Support Startup Ventures: Assessing Their Performance and Success Factors. Literature Review
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Przejdź
19. Wizja, strategia, innowacyjność w firmie Apple
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 (83) cz. 2 2016 Przejdź
20. Mierniki realizacji celów i zadań w jednostce budżetowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 1 2016 Przejdź
21. Cinque anni prima del quidditch: La Pallastrada di Stefano Benni
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Przejdź
22. School Environment versus Home Environment - Comparison of Selected Parameters of Children Physical Activity
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 22, No. 2/2018 2018 Przejdź
23. Cele gospodarcze regionalnych organizacji turystycznych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
24. Miłosierdzie Boże w liturgii Roku nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2018 2018 Przejdź
25. Realizacja celów zarządczych jako podstawa wynagrodzenia członka zarządu spółki komunalnej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
26. Wartość dla klienta a cele organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Przejdź
27. Sustainable development goals: a business opportunity for tourism companies?
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Przejdź
28. Subjective and objective assessments of physical activity in professional active women aged 50 to 64 years
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Przejdź
Strona