Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 16.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. The effects of the use of ICT by tourism enterprises
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Przejdź
2. The Significance of Swimming and Corrective Exercises in Water in Treatment of Postural Deficits and Scoliosis
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Przejdź
3. Wpływ klastrów turystycznych na rozwój i konkurencyjność regionów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
4. Korzyści wdrożenia cloud computing dla organizacji w ocenie użytkowników
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
5. Benefits and costs socio - economic construction of the S3 expressway between Szczecin - Gorzow Wielkopolski
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Przejdź
6. WYBRANE ASPEKTY ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW NA RYNKU PIECZYWA W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
7. Directions of change in corporate fringe benefits
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
8. Interesariusze w systemie ochrony zdrowia. Rola państwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
9. Rezerwy na świadczenia pracownicze w spółkach górniczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
10. The attitude of polish society living in rural and urban areas towards renewable energy sources
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
11. Transgraniczna turystyka medyczna w kontekście regulacji prawnych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Przejdź
12. Budowanie lojalności klienta na przykładzie firm z branży odzieżowej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Przejdź
13. Analiza korzyści ekologicznych polskiej energetyki wiatrowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Przejdź
14. Green supply chain – barriers and benefits of implementing the new management strategy – analysis of the empirical research
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Przejdź
15. Benefits and threats related to the functioning of Polish tourist companies against the background of the liberalisation of the services market
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
16. Taxation of free-of-charge employee benefits. Gloss to the Judgement of the Supreme Administrative Court of 29 November 2018, II FSK 799/18
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2019 (28) 2019 Przejdź
Strona