Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 20.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Intellectual capital in non-public higher education institutions – the managerial perspective
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Przejdź
2. Intellectual Capital in Polish and U.S. Counties – A Comparative Analysis
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Przejdź
3. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Przejdź
4. Kapitał intelektualny a zarządzanie przedsiębiorstwem
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Przejdź
5. Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu innowacyjności przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
6. Ujęcie informacji o kapitale intelektualnym w sprawozdaniach przedsiębiorstw sektora informatycznego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
7. ENDOGENICZNY POTENCJAŁ REGIONÓW. CASE STUDY: POLSKA I JEJ WOJEWÓDZTWA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
8. Wycena kapitału intelektualnego jako paradygmat współczesnej rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Przejdź
9. Zintegrowany raport jako narzędzie informowania o kapitale intelektualnym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
10. Kapitał rynkowy w kształtowaniu kapitału intelektualnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Przejdź
11. The Systematics of Intellectual Capital (a discussion of current concepts)
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
12. Wykorzystanie zasobów niematerialnych w organizacjach usługowych opartych na wiedzy w erze cyfrowej na wybranym przykładzie
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
13. Koszty pracy jako kryterium oceny efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
14. Zasoby niematerialne i kapitał intelektualny a wartość przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
15. A Case Study of Intellectual Capital Management in a Polish Commercial Bank
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
16. Sprawozdanie z działalności jednostki jako źródło informacji
 o kapitale intelektualnym przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
17. Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
18. Kapitał intelektualny we współpracy międzyregionalnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
19. Talent management in the context of human capital
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
20. Human capital as a essentials element of intellectual capital
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
Strona