Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 43.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Społeczna odpowiedzialność i nieodpowiedzialność biznesu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/1 2015 2015 Przejdź
2. Employer branding a CSR – bank jako pracodawca społecznie odpowiedzialny
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
3. Marketing a społeczna odpowiedzialność biznesu – sprzeczne idee?
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
4. Critical Comments on CSR of Media Organisations – between Marketing and Mission
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
5. RAPORTOWANIE POZAFINANSOWE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY KLIMATU W FIRMACH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI LOGISTYCZNE
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Przejdź
6. Ocena realizacji strategii społecznej odpowiedzialności
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
7. CSR and Innovativeness of the Organisation
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
8. SREBRNY MARKETING A SPOŁECZNA ODOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
9. JAKOŚĆ ŻYCIA PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT KOMUNIKATU WIZERUNKOWEGO NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
10. ZNACZENIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU DLA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
11. ZACHOWANIA KLIENTÓW WOBEC OGŁOSZEŃ CSR
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
12. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU JAKO ELEMENT BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Przejdź
13. RAPORT SPOŁECZNY JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA CSR
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Przejdź
14. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z PERSPEKTYWY BIZNESOWEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
15. Raportowanie CSR w piśmiennictwie naukowym – analiza bibliometryczna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
16. Responsible sponsorship as an element of building positive relationship with the environment
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
17. Czy Creating Shared Value może zastąpić społeczną odpowiedzialność biznesu? Wprowadzenie do tematyki i porównanie
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
18. Zastosowanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w przedsiębiorstwie żeglugowym
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
19. Unikanie opodatkowania przez przedsiębiorstwa międzynarodowe w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
20. Aspekty środowiskowe w raportach zintegrowanych wybranych grup kapitałowych – wyniki badań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
21. Schwerpunkte und Unterschiede bei CSR-Regelwerken. Eine Analyse bekannter Leitlinien zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
22. Inwestowanie odpowiedzialne społecznie – nowy trend na rynku kapitałowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Przejdź
23. Polityka personalna w sprawozdawczości niefi nansowej spółek giełdowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
24. Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie sektora ochrony zdrowia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
25. Kreowanie wizerunku pracodawcy jako istotne narzędzie wpływające na kwestie zatrudnienia w organizacji
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Przejdź
26. Działalność zakładów ubezpieczeń a społeczna odpowiedzialność biznesu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
27. Weryfikacja danych pozafinansowych w raportowaniu osiągnięć jednostek odpowiedzialnych społecznie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
28. Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na innowacyjność przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Przejdź
29. Corporate social responsibility in gastronomy business in Poland on selected example
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Przejdź
30. Raportowanie informacji pozafinansowych grup kapitałowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
31. Od równowagi bytu do zrównoważonego społeczeństwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
32. The Offer of Tourism And Recreation Business Entities Under Social Programmes on the Example of The Large Family Card
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Przejdź
33. Creating a socially responsible agritourism offer. A market requirement or a manifestation of service providers’ system of values?
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Przejdź
34. Społeczna odpowiedzialność w marketingu – wybrane aspekty
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
35. Menedżerowie wobec problemów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
36. Jak wycisnąć kapitał ludzki z człowieka
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
37. Determinants of the success of the project „Implementation of CSR strategy” implemented in a microenterprise – case study
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
38. Non-financial reporting standards and evaluation of their use illustrated with example of Polish listed companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
39. Non-financial reporting as a challenge for the contemporary accounting system
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
40. Socially responsible logistics in of public services’ area
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Przejdź
41. Manifestations of implementation of the CSR concept in the retail banking sector in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
42. Characteristics of Services and their Consequences for the Strategy of Social Responsibility
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
43. CSR as a Marketing Communication Tool for Companies in the Financial Services Sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
Strona