Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 9.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Corporate Social Responsibility in service sector in Ukraine
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Przejdź
2. Mezzanine capital jako instrument służący restrukturyzacji przedsiębiorstw – studium przypadku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
3. Zastosowanie narzędzi controllingu operacyjnego w szpitalu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
4. Quo Vadis? – innowacyjne i alternatywne źródła finansowania
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
5. Koszt kapitału własnego w firmach rodzinnych – badania spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
6. The quality of information about business combinations under common control (BCUCC) disclosed under International Financial Reporting Standards (IFRS)
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
7. Financialization and its impact upon the developed economies
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
8. Ład korporacyjny a innowacyjność podmiotów gospodarczych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Przejdź
9. Determinants for improving the financial situation of small and medium-sized companies – in the opinion of entrepreneurs
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
Strona