Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 11.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. ANALIZA POWIĄZAŃ MIEDZY RENTOWNOŚCIĄ A PŁYNNOŚCIĄ NA PRZYKŁADZIE SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
2. RATING KRAJU A KURSY WALUTOWE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Przejdź
3. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. OCENA SEKTORA SPOŻYWCZEGO (CUKIERNICZEGO)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Przejdź
4. Metody finansowego wsparcia przedsiębiorczości kobiet
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
5. Cykl koniunkturalny a zmiany na rynku finansowym – ratingi kredytowe
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
6. Kredyt kupiecki w badaniach jakościowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
7. Metodologia oceny credit ratingów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
8. Korporacyjne fundusze wysokiego ryzyka – istota i propozycja typologii
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
9. Interactive entertainment companies. Financial effectiveness tendencies
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/1 2018 2018 Przejdź
10. Aktywność inwestycyjna funduszy venture capital w finansowaniu start-upów w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Przejdź
11. Financing innovations by venture capital funds as a determinant of innovativeness of economy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Przejdź
Strona