Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 10.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Ocena innowacyjności Polski przez pryzmat sytuacji gospodarczej i instytucji wspierania innowacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
2. Foreign Direct Investment in Poland and Vietnam: A Compare Analyses
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
3. Państwowe fundusze majątkowe jako czynnik rozwoju krajów Afryki
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
4. Współczesne uwarunkowania napływu kapitału zagranicznego w aspekcie rozwoju lokalnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
5. Starzenie się ludności a międzynarodowe przepływy kapitału. Implikacje dla Polski
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
6. Przyczyny regionalnego zróżnicowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
7. Foreign direct investment in Vietnam after ten years of WTO accession: trends and opportunities
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
8. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – kryteria atrakcyjności inwestycyjnej w sektorze usług
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Przejdź
9. Interactive entertainment companies. Financial effectiveness tendencies
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/1 2018 2018 Przejdź
10. Płatności mobilne - nowe trendy w rozwoju e-commerce
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
Strona