Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 46.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Impact of Training with Additional Respiratory Dead Space on Spirometry and Exercise Respiratory Pattern in Cyclists
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Przejdź
2. Rola procesu transformacji systemowej w tworzeniu zielonego ładu gospodarczego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Przejdź
3. Czynniki wzrostu konkurencyjności regionu na przykładzie województwa lubuskiego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
4. Komunikacja Miejska w Koszalinie w latach 1945 - 1989
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
5. Obywatelski i samorządowy wymiar polskiej dyplomacji na przykładzie współpracy województwa zachodniopomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
6. Z dziejów błaznów na Pomorzu: Błazen Hintze (zm. 1599)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
7. Zapiska obituarna księcia Eryka I Pomorskiego (1449-1459)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
8. DETERMINANTY EFEKTYWNOŚCI ALOKACJI ZASOBÓW PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA KREATYWNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Przejdź
9. Determinanty aktywności turystycznej mieszkańców małych miast i wsi – studium przypadku
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Przejdź
10. Influence of Selenium on Oxidative Stress in Athletes. Review Article.
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Przejdź
11. Od emocji do komunikacji. Gilles Deleuze’a analiza problemów reprezentacji, pragnienia i poznawania
(Analiza i Egzystencja)
29 (2015) 2015 Przejdź
12. „Bzik na punkcie mieszkania”, czyli mieszkanie i jego otoczenie w Prusach w latach 1871 – 1918
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
13. REPORTAŻ NA POMORZU. REKONESANS
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
14. Rozwój żeglarstwa w lewobrzeżnej części Szczecina. Część I. Sekcja Żeglarska KS Świt Skolwin
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
15. Wybrane problemy przedsiębiorczości kobiet w Wielkopolsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
16. ENERGY EFFICIENCY IN THE EUROPEAN UNION AND IN POLAND
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
17. Dziecko i filozofia. Spór o filozofowanie dzieci
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
18. Nuda jako wola
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
19. O zjawisku alienacji w perspektywie rozwoju teorii krytycznej. Feuerbach - Marks - szkoła frankfurcka
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
20. Czym są tak zwane tezy Traktatu? Drabina Wittgensteina
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
21. O sprawcy działania i odpowiedzialnym działaniu u Arystotelesa
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
22. Kronika sportowa Szczecina za rok 2015
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
23. Autobiografia ≠ autoanaliza – „Wstęp do autoanalizy” Rolanda Barthes’a
(Autobiografia)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
24. Values of B and T cells and their subpopulations in peripheral blood of rabbits
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Przejdź
25. Metody finansowego wsparcia przedsiębiorczości kobiet
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
26. Czym jest introspekcja? Badanie rozwiązań pluralistycznych
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
27. Optymalizacja podatkowa jako element zarządzania finansami przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
28. Strategia podatkowa szansą na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 (83) cz. 1 2016 Przejdź
29. Strona tytułowa
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
30. Spis treści
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
31. Strona redakcyjna
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
32. Postawy mikro i małych przedsiębiorców wobec optymalizacji podatkowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2018 (93) 2018 Przejdź
33. „Energeia” i „enargeia” w Gofredzie abo Jeruzalem wyzwolonej Torquata Tassa w przekładzie Piotra Kochanowskiego — wybrane przykłady zastosowania
(Meluzyna)
nr 2 (7) 2017 2017 Przejdź
34. Wykorzystanie metody IPA do oceny usług hotelu SPA Kazimierski Zdrój w Janowcu
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
35. Skrzydlaty kształt. „Intersemiotyczna eschatologia” Głosów Jana Polkowskiego
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
36. Ecological Aspects of the Economic Recovery in the European Union After Real Economy Crisis 2008–2010
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/1 2018 2018 Przejdź
37. „Długie ogony kobiecych sukien” – językowe wyznaczniki opisu wizytowych sukien kobiecych w "Kronikach tygodniowych" Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
38. Wpływ marki pracodawcy na przywiązanie organizacyjne pracowników
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
39. Different aspects of women’s participation in self-employment with particular reference to the costs
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Przejdź
40. Services provided by the National Archives in Paris (Pierreffite-sur-Seine) and the demands of XXI century
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
41. WPŁYW FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Przejdź
42. Health Risks Related to Tattoo Procedure
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 26, No. 2/2019 2019 Przejdź
43. Diagnoza sytuacji ekonomicznej polskiego szpitalnictwa przy zastosowaniu analitycznych narzędzi finansowych
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 18 (2018) 2018 Przejdź
44. Transportation process optimization – selected example
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Przejdź
45. Educational services in narrative museum taking as an example BASTEJA, the historical museum in Stargard
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
46. Exploitation of modern IT services to recover the Polish looted art by the example of the Lost Museum
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
Strona