Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 62.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Polityka energetyczna Unii Europejskiej do 2030 roku w ramach zrównoważonego rozwoju
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Przejdź
2. Korzystanie z usług e-administracji a sposoby zapewnienia bezpieczeństwa dla informacji wrażliwych w państwach Unii Europejskiej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
3. Kluczowe trendy dla budowania biznesu w branży big data
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
4. Podejście sieciowe w zarzadzaniu przedsiębiorstwem na rynkach zagranicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
5. Wybrane aspekty zarządzania rezerwami walutowymi w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
6. Sytuacja na globalnym rynku surowców energetycznych i perspektywy rozwoju do 2030 roku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
7. Regionalny program operacyjny jako narzędzie polityki rozwoju samorządu województwa
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
8. Organizacja terytorialna państwa jako czynnik kształtujący ramy dla rozwoju regionalnego
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
9. Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
10. Terminalna sedacja - między opieką paliatywną a eutanazją
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Przejdź
11. Czym są tak zwane tezy Traktatu? Drabina Wittgensteina
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
12. Granice autonomii etyki. O potrzebie uwzględniania wyników nauk empirycznych w etyce (The limits of ethics autonomy. Ethics takes into account the empirycal data)
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Przejdź
13. Popytowe korzyści skali i pułapka gorszego produktu
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
14. Probabilistic theism and the problem of evil
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Przejdź
15. Ocena innowacyjności Polski przez pryzmat sytuacji gospodarczej i instytucji wspierania innowacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
16. Ocena rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
17. Rational vs. Mystical Readings of Aristotle’s Nous Poietikos Introduction to the Subject and Overview of Central Positions
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Przejdź
18. Philosopher’s Theoretical Life vs. Auto-deification? Possible readings of Aristotle’s “Nicomachean Ethics”, book X.
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Przejdź
19. Znaczenie zmian struktury koszyka walutowego specjalnych praw ciągnienia dla ich pozycji w międzynarodowym systemie monetarnym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Przejdź
20. Czym jest introspekcja? Badanie rozwiązań pluralistycznych
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
21. Wolność słowa contra zakaz prowadzenia sporów światopoglądowych
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Przejdź
22. Podmiot zanikający – kwestia podmiotowości w psychoanalizie Jacques’a Lacana
(Analiza i Egzystencja)
41 (2018) 2018 Przejdź
23. Inspiracje filozofią Sartre’a. Recenzja książki Sartre. L’Être et le néant. Nouvelles lectures, red. Jean-Marc Mouillie, Jean-Philippe Narboux, Paris: Les Belles Lettres, 2015
(Analiza i Egzystencja)
41 (2018) 2018 Przejdź
24. Metodyka analizy kosztów wytwarzania w przedsiębiorstwach energetycznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
25. Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce oświatowej na przykładzie samorządowego przedszkola w Słubicach
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 1 2016 Przejdź
26. Cechy homo oeconomicus
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
27. Metafizyczne doświadczenie niestałej Arche
(Analiza i Egzystencja)
41 (2018) 2018 Przejdź
28. Comprehensive risk management in a business
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
29. Analiza poziomu i struktury rezerw walutowych Szwajcarskiego Banku Narodowego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
30. Relacje z podwładnymi, style kierowania a postawy przedsiębiorcze menedżerów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
31. Withholding and Withdrawing Life-Saving Treatment: Ordinary/Extraordinary Means, Autonomy & Futility
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Przejdź
32. Bóg pokutujący: o zbędności teodycei (Atoning God – on the Uselessness of Theodicy)
(Analiza i Egzystencja)
43 (2018) 2018 Przejdź
33. On the notion of well-being
(Analiza i Egzystencja)
43 (2018) 2018 Przejdź
34. Stan rynku kryptowalut w Polsce na tle światowego rozwoju
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 2 2018 Przejdź
35. O typach kawy. Kontekstualizm DeRose’a jako strategia antysceptycka (On types of coffee. DeRose's contextualism as an anti-sceptical strategy)
(Analiza i Egzystencja)
44 (2018) 2018 Przejdź
36. Klasyfikacja współczesnych metod działań pionów HR w zarządzaniu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
37. Poczucie powinności moralnej jako odkrywanie własnej tożsamości w kontekście religijnego milczenia
(Analiza i Egzystencja)
45 (2019) 2019 Przejdź
38. Strona tytułowa
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Przejdź
39. Strona redakcyjna
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Przejdź
40. Spis treści
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Przejdź
41. Wstęp
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Przejdź
42. Integracja procesów oraz technologii intermodalnych jako czynnik realizacji koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Przejdź
43. Zastosowanie elektronicznego listu przewozowego (e-CMR)
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Przejdź
44. European Electronic Toll Service jako narzędzie interoperacyjności systemów poboru opłat drogowych w Unii Europejskiej
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Przejdź
45. Uwarunkowania i rozwój usług typu carsharing w Polsce
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Przejdź
46. Nowoczesne rozwiązania z zakresu logistyki miejskiej w transporcie publicznym
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Przejdź
47. Problemy rozwoju elektromobilności w Polsce
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Przejdź
48. Płatności mobilne - nowe trendy w rozwoju e-commerce
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
49. Znaczenie wiedzy finansowej gospodarstw domowych we współczesnej gospodarce
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
50. Wpływ gospodarki 4.0 na finanse przedsiębiorstwa
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
51. Wpływ edukacji finansowej na świadomość podejmowanych decyzji finansowych przez społeczeństwo
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
52. Podatnik pod stałą kontrolą - FISKUS w posiadaniu nowych narzędzi IT
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
53. Wpływ rozwoju kanałów dystrybucji usług bankowych na wyniki finansowe sektora bankowego
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
54. Efektywność finansowa wiodących innowacyjnych przedsiębiorstw
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
55. Finanse gospodarstw domowych w perspektywie zmian technologicznych - gospodarstwa domowe 4.0
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
56. POMIAR EFEKTYWNOŚCI W PODMIOTACH LECZNICZYCH
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Przejdź
57. ULGA NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ JAKO PODATKOWA ZACHĘTA DO PONOSZENIA NAKŁADÓW W OBSZARZE B+R
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Przejdź
58. EKONOMIA SPOŁECZNA JAKO SKUTECZNY INSTRUMENT REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Przejdź
59. PROBLEMATYKA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO POLSKI NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Przejdź
60. TRENDY W GOSPODARCE KRAKOWA W LATACH 2015–2017
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Przejdź
61. LUKA KOMPETENCYJNA WŚRÓD KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW W DOBIE GOSPODARKI 4.0
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Przejdź
62. Kapitał kreatywny w gospodarce regionalnej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
Strona