Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 31.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Ograniczenia zasobów informacji publicznej jako przyczyna zawodności państwa
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
2. Polskie parki narodowe – ujęcie instytucjonalne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Przejdź
3. Rozumienie libertarianizmu
(Analiza i Egzystencja)
30 (2015) 2015 Przejdź
4. Ocena prywatyzacji z różnych punktów widzenia na przykładzie Polski
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
5. E-gospodarka a państwo – aspekt instytucjonalny w zarysie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
6. Superpower czy superstate? Dylematy unijnej obecności na arenie międzynarodowej
(Acta Politica Polonica)
4/2014 (30) 2014 Przejdź
7. Relationship between Religion, Politics and Society in Eastern Europe after 1989 as exemplified by the Czech Republic and Poland
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Przejdź
8. Koncepcja państwa według tradycjonalistów katolickich
(Acta Politica Polonica)
1/2013 (26) 2013 Przejdź
9. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt. Solidarność jako podstawowa wartość społeczna. Teoria i praktyka działania solidarnego w Polsce i Niemczech, Kulice 14-16 VI 2012 r.
(Acta Politica Polonica)
1/2013 (26) 2013 Przejdź
10. Polityka rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie prywatyzacji Stoczni Gdynia SA
(Acta Politica Polonica)
3/2014 (29) 2014 Przejdź
11. Liberalizm a dobro wspólne
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
12. Szkoła, uniwersytet i państwo w służbie wychowania Polaków
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
13. Autonomia – przymus – granice karania (uwagi na tle filozofii Josepha Raza)
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2016 (16) 2016 Przejdź
14. Wolność i prawo a ideał wzajemnej życzliwości
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Przejdź
15. Globalizacja a sprzeczności patriotyzmu
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Przejdź
16. Rynek obligacji państwowych w dobie ujemnych stóp procentowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
17. Wpływ prezydenta Václava Havla na czechosłowacki i czeski porządek prawny w latach 1989–2003
(Acta Politica Polonica)
1/2017 (39) 2017 Przejdź
18. Zmiany wprowadzane w roku 2015/2016 w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej – refleksje wybrane
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Przejdź
19. Zmiany dyskursu o inżynierii społecznej pod wpływem pierwszej i drugiej wojny światowej jako czynnik stabilizaji/destablilizacj ładu międzynarodowego.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Przejdź
20. Płynność, rentowność, dywidenda czy wielkość? Dominujące kryterium inwestycyjne inwestora instytucjonalnego na przykładzie państwowego funduszu majątkowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
21. Socio-political Dimension of the Islamic Umma
(Acta Politica Polonica)
2/2017 (40) 2017 Przejdź
22. Zróżnicowanie rentowności sprzedaży w spółkach pracowniczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
23. Państwowe fundusze majątkowe jako czynnik rozwoju krajów Afryki
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
24. Wizja (wyobrażenie) powojennego państwa w myśli politycznej konspiracyjnej organizacji „Unia”
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2018 2018 Przejdź
25. Model perspektywicznego systemu e-VAT jako usługi społeczeństwa informacyjnego
(Studia Informatica Pomerania)
nr 46 2017 Przejdź
26. Neutralność państwa wobec religii w świetle Charlesa Taylora koncepcji sekularyzacji (State’s Neutrality towards Religion in the Light of Charles Taylor’s Secularization Concept)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Przejdź
27. Naród - pojęcie niedookreślone?
(Studia Administracyjne)
nr 10 2018 2018 Przejdź
28. Secesja części terytorium państwa w świetle prawa międzynarodowego publicznego. Zarys problematyki
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2019 (25) 2019 Przejdź
29. Medializacja sposobem na oligarchizację demokracji
(Nowa Krytyka)
39 rok 2017 2017 Przejdź
30. Religijne czy świeckie (polityczne) pochodzenie prawa w Mezopotamii (?)
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Przejdź
31. Suprastaatliche Globalherrschaft
(Acta Politica Polonica)
2/2019 (48) 2019 Przejdź
Strona