Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 17.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. The Effect of Core Stability and Functional Exercises on Selected Speed and Strength Parameters in Expert Female Footballers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Przejdź
2. Distances Covered above and below the Anaerobic Threshold by Professional Football Players in Different Competitive Conditions
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Przejdź
3. Influence of Different Types of Surfaces on the Results of Running Speed Tests in Young Soccer Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Przejdź
4. Interrelation of Football Players’ (13 to 14 Years Old) Indices of Movement in Various Directions
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Przejdź
5. Significance of controlling the intensity of various types of effort in football
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 2, No. 2/2013 2013 Przejdź
6. Impact of mergers and acquisitions on sport performance of football clubs in the highest professional league in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Przejdź
7. The Influence of Different Types of Rest on Football Players’ Ability to Repeat Phosphagen Exercise
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Przejdź
8. Identyfikacja zakłóceń procesu wyceny przedsiębiorstw piłkarskich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
9. Polityka bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich szczebla centralnego w Polsce
(Acta Politica Polonica)
1/2016 (35) 2016 Przejdź
10. Maximum Locomotor Speed of the Best Football Players at the FIFA World Cup in Brazil
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Przejdź
11. Small-Sided Soccer Game (1v1) in Goalkeepers’ Training
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Przejdź
12. Sport Injuries in Elite Amputee Football Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Przejdź
13. Effectiveness of Training for 11–13 year-old Soccer Players on the Basis of Small and Supporting Games in the Context of Action Efficiency in the Situation of a One Against One Game
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Przejdź
14. Od futbolisty do trenera. Relacyjność bohatera biografii piłkarzy
(Autobiografia)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
15. Konfesje o „niedoczynie”. Analiza modalności (auto)biografii polskich piłkarzy urodzonych w latach siedemdziesiątych
(Autobiografia)
nr 2 (9) 2017 2017 Przejdź
16. The Conditions of Practicing Association Football by Women
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 22, No. 2/2018 2018 Przejdź
17. Analiza związków między datą rozegrania spotkania a stopą zwrotu z akcji spółek giełdowych zaangażowanych w sponsoring sportowy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 2 2018 Przejdź
Strona