Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 37.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Autorytet króla w traktacie De institutione regii pueri
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Przejdź
2. Wpływ prywatnego kopiowania na opłacalność produkcji telewizyjnych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
3. Poziom oczekiwań i percepcji jakości usług serwisowo-naprawczych kobiet i mężczyzn w autoryzowanych serwisach samochodowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/1 2015 2015 Przejdź
4. Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe na czas określony
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2015 (9) 2015 Przejdź
5. Oportunizm a prawa autorskie na przykładzie sieci Bittorrent
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
6. Wzrost gospodarczy a możliwości aplikacji zależności przestrzennych – prawo Verdoorna
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
7. Prawnoautorska ochrona programów komputerowych i baz danych w Federacji Rosyjskiej – wybrane zagadnienia na tle prawnoporównawczym
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Przejdź
8. Vergangenheit und Gegenwart in der Deutschschweizer Literatur – zwei Sammelbände von einem internationalen Forscherteam
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
9. Muzyka generowana przez programy komputerowe (computer-generated music) jako przedmiot prawnoautorskiej ochrony w doktrynie i prawie polskim oraz doktrynie i prawie krajów anglosaskich
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Przejdź
10. Od autora do tłumacza i z powrotem. Uwagi na marginesie Rolanda Barthes’a
(Autobiografia)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
11. Wybrane problemy prawne projektowania (designu)
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
12. Copyright trolling a problem egzekwowania praw autorskich w erze Internetu
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 15 (2017) 2017 Przejdź
13. Pomiar mnożnika fiskalnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
14. Autorytaryzm akademicki, jego źródła, przejawy i (niektóre) konsekwencje; perspektywa realizmu krytycznego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
15. Praca dyplomowa jako przedmiot prawa autorskiego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Przejdź
16. Wybrane zagadnienia ochrony projektów obwodów drukowanych jako utworów
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Przejdź
17. Zakres ochrony utworu naukowego – znaczenie wyodrębnienia formy oraz treści
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Przejdź
18. Prawa pokrewne wydawców czasopism naukowych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Przejdź
19. Ochrona prawnoautorska dla wzorów przemysłowych. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z 6 marca 2014 roku, V CSK 202/13
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Przejdź
20. Ochrona utworu i wyników pracy naukowej w kontekście zasady da mihi factum dabo tibi ius
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Przejdź
21. Czy jest miejsce na harmonizację pojęcia utworu? Parę słów o orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Przejdź
22. Wykładnia przesłanek autorskoprawnej ochrony w przypadkach tak zwanych granicznych. Zarys metody
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Przejdź
23. Założenia aksjologiczne autorskoprawnej ochrony twórczości w świetle rozwoju sztucznej inteligencji
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Przejdź
24. Problem elementów twórczych w utworze technicznym – na tle przypadku plagiatu pracy magisterskiej
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Przejdź
25. Wykorzystywanie dorobku judykatury w utworach naukowych. Problem labilności statusu prawnego uzasadnień orzeczeń sądowych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Przejdź
26. Definiowanie pojęcia utworu naukowego w regulaminach szkół wyższych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Przejdź
27. Indywidualny charakter utworu jako przesłanka ochrony prawnoautorskiej dzieła technicznego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Przejdź
28. Wizualizacje projektów architektonicznych jako przedmiot prawa autorskiego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Przejdź
29. Program komputerowy w orzecznictwie organów ochrony prawnej
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Przejdź
30. BIPOLARNOŚĆ PRAW AUTORSKICH A RELACJE W SPOŁECZEŃSTWIE ONLINE
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Przejdź
31. Czy zawód księgowego jest prestiżowy? Portrety księgowych w Polsce i w Rumunii
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
32. Autorzy
(Meluzyna)
nr 2 (7) 2017 2017 Przejdź
33. Wpływ funkcjonowania nieautoryzowanych kanałów dystrybucji na branżę filmową
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
34. Ochrona twórczości pracowniczej na gruncie prawa własności przemysłowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
35. Autorzy
(Meluzyna)
nr 1 (8) 2018 2018 Przejdź
36. Podkradania. O książce Nieuchronny plagiat Macieja Jakubowiaka
(Autobiografia)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
37. Zarys sytuacji prawnej współtwórcy utworu audiowizualnego
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2019 (25) 2019 Przejdź
Strona