Search

Result: Found records: 7.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo uprawiania turystyki żeglarskiej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
2. The French Conquest of Algiers.
(Studia Maritima)
Vol. 27/1 2014 2014 Go to
3. POLITYCZNO-MILITARNE ASPEKTY ATAKU CIEŚNIN TURECKICH W ŚWIETLE PLANU CHURCHILLA–CARDENA
(Studia Maritima)
Vol. 30 2017 2017 Go to
4. Analysis of investment level and marina certification in the process of raising safety standards on the West Pomeranian Sailing Route
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
5. Selected nutritional behaviors and the level of physical activity of high school students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Go to
6. Rozmieszenie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w kontekście występowania ryzyka nagłego zatrzymania krążenia na terenie województwa zachodniopomorskiego
(Europa Regionum)
t. 37 2018 2018 Go to
7. Podniesienie poziomu standardów bezpieczeństwa z wykorzystaniem zunifikowanych norm certyfikacji na przykładzie zachodniopomorskich marin żeglarskich
(Europa Regionum)
t. 37 2018 2018 Go to
Page