Search

Result: Found records: 3.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Epidemia cholery w Krakowie w 1866 roku. Analiza demograficzna i przestrzenna
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
2. [recenzja pracy:] Franciszek Wasyl, Ormianie w przedautonomicznej Galicji. Studium demograficzno-historyczne, Kraków 2015, ss. 550
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
3. Metoda badania wiarygodności masowych źródeł historycznych, baz danych i opracowań badawczych
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 4 2016 Go to
Page