Search

Result: Found records: 4.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Ocena ryzyka eksploatacji lądowych elektrowni wiatrowych w Polsce dla potrzeb ich ubezpieczeń od niektórych zdarzeń losowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
2. Ocena ryzyka eksploatacji inteligentnych budynków dla potrzeb ich ubezpieczenia od wybranych zdarzeń losowych w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
3. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników a szkody spowodowane pestycydami
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
4. ESI IN THE SUPPLY CHAIN OF MODULAR PRODUCTS
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
Page