Search

Result: Found records: 24.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Integracja systemów informatycznych w ramach farm e-commerce
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
2. Finansowe skutki wprowadzenia zryczałtowanego podatku do-chodowego w małych gospodarstwach rolniczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 2 2017 Go to
3. Unikanie opodatkowania przez przedsiębiorstwa międzynarodowe w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
4. Wielkość zatrudnienia a wyniki ekonomiczno-finansowe spółdzielni mleczarskich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Go to
5. Relacje rentowności i płynności finansowej w przedsiębiorstwach rolniczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Go to
6. Poziom funduszy własnych a kondycja finansowa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
7. Czechosłowacka żegluga na Odrze w latach 1947-1957. Część II.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2019 2019 Go to
8. Idea turystyki powolnej (slowtourism) i edukacji kreatywnej szansą zrównoważonego rozwoju wsi i regionu – studium przypadku wsi Bełczna w powiecie łobeskim (Pomorze Zachodnie)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2019 2019 Go to
9. Powstanie Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich na Pomorzu Zachodnim w 1957 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2019 2019 Go to
10. Udział Kościoła w propagandzie na rzecz Ziem Odzyskanych (1945-1949)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2019 2019 Go to
11. Straßenverzeichnis als Geschichtsbuch Hodonyme Stettins 1871–1945
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2019 2019 Go to
12. Rady osiedli (nie)wykorzystaną szansą na rozwój samorządności w miastach – przykład jednostek pomocniczych w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2019 2019 Go to
13. Development of Social Capital in the Situation of Migration Intensification
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2019 2019 Go to
14. Szczecińskie czasopisma w przestrzeni społecznej, red. D. Dąbrowska, P. Olechowska, I. Sokalski, Książnica Pomorska, Szczecin 2019
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2019 2019 Go to
15. Conditions of Economic Efficiency in Industrial Enterprises in the Opinion of Managers
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Go to
16. Elektroenergetyczna infrastruktura krytyczna w województwie zachodniopomorskim – 10 lat po blackoucie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2020 2020 Go to
17. Strzelectwo sportowe w Zachodniopomorskiem – socjo-demograficzna charakterystyka i profil aktywności strzelca sportowego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2020 2020 Go to
18. Ocena wizerunku miasta – na podstawie opinii mieszkańców Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2020 2020 Go to
19. Collective or individual biography? A communist in “Regained Lands” just after the WW2
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2020 2020 Go to
20. Jan Buk and the Western and Northern Polish Lands. Contribution to the Development of Sorbian-Polish Contacts
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2020 2020 Go to
21. Marian Jurczyk in the so-called “trial of eleven” (1981–1984)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2020 2020 Go to
22. Greek Catholic Church and its Clergy in the Western and Northern Territories of Poland Between 1947 and 1957 – аn Outline of a Collective Portrait
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2020 2020 Go to
23. Jan Lembas (1914–2000). Chairman of the Presidium of the Voivodship National Council in Zielona Góra (1956–1973) and the Voivode of Zielona Góra (1973–1980)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2020 2020 Go to
24. Piotr Zaremba (1910–1993). Biography to be unveiled
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2020 2020 Go to
Page