Search

Result: Found records: 9.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Motywy polskich inwestycji bezpośrednich – przykład przedsiębiorstw z województwa łódzkiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
2. Doświadczenia procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw regionu łódzkiego. Próba weryfikacji modelu uppsalskiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
3. Podejście sieciowe w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
4. Charakterystyka globalnego rynku obligacji klimatycznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Go to
5. Cardiac Rehabilitation in Heart Failure. Part I, Mechanism
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 21, No. 1/2018 2018 Go to
6. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony w UE oraz brexit w świetle prakseologii
(Acta Politica Polonica)
3/2018 (45) 2018 Go to
7. Some praxeological remarks on the so-called “political correctness”, “group thinking” and related problems
(Acta Politica Polonica)
1/2020 (49) 2020 Go to
8. Profesor Franciszek Gronowski – Niezawodny Przyjaciel
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
9. Kilka geopolitycznych i prakseologicznych refleksji na temat Regionalnego Kompleksowego Partnerstwa Gospodarczego (RCEP) i zagadnień pokrewnych
(Acta Politica Polonica)
2/2021 (52) 2021 Go to
Page