Search

Result: Found records: 6.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Innowacyjny most edukacyjny nauczania logistyki w szkołach ponadgimnazjalnych – projekt platformy e-learningowej EduBridge
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
2. Transfer of information in the purchasing processes of generation Z – usage of virtual vs. real channels and its marketing implications
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
3. Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
4. TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNY ASPEKT PRZEŁADUNKU WYSOKOTEMPERATUROWEJ SMOŁY WĘGLOWEJ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA X NA TERENIE PORTU MORSKIEGO SZCZECIN
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
5. Zrzeszenie Studentów Polskich przy Politechnice Szczecińskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 10-11 1960 1960 Go to
6. Threats to health and safety at work when completing a warehouse process
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
Page