Search

Result: Found records: 22.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Stymulacja czy destymulacja? Polityka podatkowa a aktywność gospodarcza
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
2. Forma opodatkowania działalności gospodarczej jako instrument optymalizacji podatkowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 (87) cz. 2 2017 Go to
3. Sprawność fiskalna podatków dochodowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 (83) cz. 1 2016 Go to
4. Sprawiedliwość opodatkowania a zjawisko szarej strefy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2018 (93) 2018 Go to
5. Niektóre kierunki badań socjologicznych realizowanych w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1981 1981 Go to
6. O miejsce nauk społecznych w publicystyce. Recenzja almanachu społeczno-kulturalnego "Morze i Ziemia" za lata 1978-1979
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1980 1980 Go to
7. W 100 rocznicę urodzin Floriana Zanieckiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1983 1983 Go to
8. Socjologia morska. Wybór zagadnień
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1984 1984 Go to
9. Obiektywne wyznaczniki sytuacji społeczno-zawodowej marynarzy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1980 1980 Go to
10. Odbiór i rozumienie przez młodzież tradycji historycznej i pionierskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1977 1977 Go to
11. Rola tradycji w świadomości pionierów Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1977 1977 Go to
12. Role społeczno-polityczne marynarzy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1981 1981 Go to
13. Społeczne, zawodowe i pozazawodowe wyznaczniki formowania się kolektywów pracowniczych na statku transportowym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1979 1979 Go to
14. Subiektywne wyróżniki sytuacji społeczno-zawodowej marynarzy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1981 1981 Go to
15. Środowisko społeczno-zawodowe żon marynarzy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1982 1982 Go to
16. Problematyka transportu morskiego na forum Rady do Spraw Handlu i Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1971 1971 Go to
17. Z działalności Komisji Socjologii Morskiej Oddziału Gdańskiego PAN /1981-1982/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1984 1984 Go to
18. Edukacja w szkołach morskich. Szkic socjologiczny
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1984 1984 Go to
19. Społeczne warunki realizacji dwóch koncepcji ideowo-wychowawczej pracy ze studentami
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1978 1978 Go to
20. Społeczne warunki realizacji dwóch koncepcji ideowo-wychowawczej pracy ze studentami
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1978 1978 Go to
21. Model a praktyka działalności kulturalno-wychowawczej w szczecińskich osiedlach mieszkaniowych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1979 1979 Go to
22. Z perspektywy tylu lat razem
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
Page