Search

Result: Found records: 7.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Tendencje umiędzynarodowienia polskiej gospodarki
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
2. Ryzyko w opinii mikroprzedsiębiorców – szansa czy zagrożenie?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
3. Risk management according to the studies among exporting microenterprises from Western Pomerania
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Go to
4. Zabezpieczenie ryzyka działalności eksportowej MSP
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 (83) cz. 2 2016 Go to
5. Comparison of risk identification and assessment methods in projects
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
6. Risk identification as a basic stage of the project risk management
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
7. The concepts of business management in the opinion of entrepreneurs
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
Page