Search

Result: Found records: 4.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. „Moje widzenie rzeczywistości jest nieostre”
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Go to
2. Ocena zmian w strukturze zatrudnienia kobiet w Europie w latach 2002–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
3. Życiopisanie i modernizm: Maxa Saundersa uwagi o autobiografikcji
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Go to
4. Autobiografikcja. Eksperymenty z życiopisaniem od przełomu wieków po modernizm
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Go to
Page