Search

Result: Found records: 5.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Udział kobiet w radach nadzorczych i zarządach a działalność przedsiębiorstw oraz banków
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
2. Loan loss provisions in Polish banking sector
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Go to
3. Działalność kredytowa banków spółdzielczych w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
4. Jakość kredytów w polskim sektorze bankowym w latach 2009-2016
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
5. Struktura akcjonariatu a polityka kredytowa w bankach Europy Centralnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Go to
Page