Search

Result: Found records: 40.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Systemy motywacyjne członków zarządów spółek giełdowych w Polsce. Studium przypadku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
2. Charakterystyka usług ekoturystycznych na terenach wiejskich w Polsce. Studium przypadku wybranych podmiotów ekoturystycznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
3. „Rzeczpospolita Ptasia” jako przykład produktu ekoturystycznego kreowanego w Euroregionie „Pro Europa Viadrina”
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
4. Wydatkowe reguły fiskalne jako instrument dyscyplinujący finanse publiczne
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
5. Pomoc sektorowa a zakłócenie wolnej konkurencji na rynku
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
6. Koncepcja i zastosowanie syntetycznego wskaźnika stopnia finansyzacji przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
7. Migracja wartości w spółkach dywidendowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
8. Leasing operacyjny jako alternatywa najmu na polskim rynku nieruchomości komercyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
9. Zastosowanie wybranych miar zysków i strat do badania efektywności inwestycyjnej funduszy akcyjnych w latach 2007-2015
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
10. Stopy zwrotu indeksów giełdowych na GPW w Warszawie i ich zmienność a wolumen obrotu akcjami – analiza zależności
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
11. Paradoks zamkniętych funduszy inwestycyjnych, na przykładzie wybranych FIZ, na polskim rynku kapitałowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
12. Badanie zależności pomiędzy funduszami ETF na rynku surowców energetycznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
13. Determinanty cen uprawnień do emisji CO2 na rynku europejskim w latach 2013-2016
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
14. Emocje a oszczędności emerytalne osób młodych - wyniki badań eksperymentalnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
15. Ryzyko rynkowe inwestycji w akcje na GPW w Warszawie w latach 2009 - 2015. Analizy branżowe.
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
16. Indeksy hedoniczne cen jako sposób wyznaczania zmian cen na rynku nieruchomości mieszkalnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
17. E-KONSUMENT W GRUPIE WIEKOWEJ 55+
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
18. Non-technological innovation creation process in the creative sector
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
19. Uwarunkowania dyfuzji innowacji w sektorze MŚP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
20. Jezus Chrystus – centrum chrześcijańskiej wiary w świetle encykliki Lumen fidei
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Go to
21. Dimension of marketing innovations and marketing of innovation in enterprises
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
22. Perception of modern agritourism. Wielkopolskie Province (Poland) and the Northeast Region (Romania) case study
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
23. Potencjał dla rozwoju klastrów motoryzacyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych na przykładzie strefy wałbrzyskiej i legnickiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
24. Posłuszeństwo Chrystusa w pismach Hansa Ursa von Balthasara
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Go to
25. Popegeerowskie powiaty – prekariat w województwie zachodniopomorskim
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
26. Metody badań innowacji ze szczególnym uwzględnieniem innowacji marketingowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
27. Franciszek Blachnicki – uomo pasquale e libero uno sguardo storico-pastorale
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Go to
28. The scope of project management in service companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
29. Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for young entrepreneurs – regional perspective of entrepreneurship
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
30. Znaczenie fiskalne podatku od gier w Polsce na tle wybranych państw europejskich
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 16 (2018) 2018 Go to
31. Insight we wdrażaniu innowacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
32. Działanie bodźcowe płacy ruchomej w żegludze morskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1973 1973 Go to
33. Ewolucja systemu premiowego dla pracowników umysłowych w żegludze morskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1971 1971 Go to
34. Ocena sprawności działającego systemu bodźców ekonomicznych w PŻM
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1973 1973 Go to
35. Płace stałe i ruchome dla załóg pływających w Polskiej Żegludze Morskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1969 1969 Go to
36. Rola bodźców ekonomicznych w żegludze morskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1973 1973 Go to
37. System pobudzania kadry kierowniczej w Zjednoczeniu Gospodarki Rybnej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1974 1974 Go to
38. Fundusz za osiągnięcia ekonomiczne w Polskiej Żegludze Morskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1970 1970 Go to
39. The scope of application of marketing innovations and marketing of innovation in service enterprises of SME sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
40. Design as an element of the service company’s strategy
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
Page