Search

Result: Found records: 2.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Metody internalizacji efektów zewnętrznych w rolnictwie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
2. Usługi środowiska w rolnictwie
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Go to
Page