Search

Result: Found records: 21.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Propozycja zasad prezentowania wyników analiz statystycznych w publikacjach naukowych z zakresu dziejów społeczno-gospodarczych
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
2. O możliwości wykorzystania regresji LOESS w analizie szeregów czasowych
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 2 2016 Go to
3. [recenzja pracy:] Boris Mironov, The Standard of Living and Revolutions in Russia. 1700–1917, Oxon: Routledge 2012, ss. 668
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 2 2016 Go to
4. [recenzja pracy:] Łukasz Jewuła, Galicyjskie miasta i miasteczka oraz ich mieszkańcy w latach 1772–1848, Kraków 2013, ss. 273
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Go to
5. Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i zmian w systemie dochodów samorządowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
6. Przeliczniki demograficzne w szacunkach zaludnienia miast w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
7. Zmiany w sprawozdawczości finansowej jednostek dużych i grup kapitałowych w krajowych regulacjach rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Go to
8. Platformy komunikacji zewnętrznej gmin ‒ analiza porównawcza
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
9. Rezerwy kapitałowe i ich znaczenie w działalności jednostki gospodarczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Go to
10. Dochód całkowity jako kategoria rachunkowości - artykuł dyskusyjny
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Go to
11. Emigracja polska na Pomorzu Zachodnim w latach 1919-1939
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6-7 1960 1960 Go to
12. Polscy robotnicy sezonowi w powiecie łobeskim w latach 1919-1959
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1959 1959 Go to
13. Współpraca postępowych sił polskich i niemieckich w okresie międzywojennym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1957 1957 Go to
14. Polska emigracja sezonowa jako polityczne zagrożenie wschodnich prowincji Niemiec?
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1968 1968 Go to
15. Kim był Maksymilian Golisz?
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1958 1958 Go to
16. Paweł Ledwolorz - współtwórca i działacz Związku Polaków w Niemczech
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1978 1978 Go to
17. 50 lat Związku Polaków w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1972 1972 Go to
18. Z działalności innych towarzystw Ziemi Szczecińskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1958 1958 Go to
19. Państwowy Urząd Repatriacyjny na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1951
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1964 1964 Go to
20. Źródła do dziejów gospodarki morskiej w aktach WAP w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1968 1968 Go to
21. Polscy robotnicy rolni a gospodarcze trudności Pomorza Zachodniego /1919-1932/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5-6 1962 1962 Go to
Page