Search

Result: Found records: 8.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Współzależność notyfikacji w zakresie nowego podejścia z krajów zachodniej i wschodniej Unii Europejskiej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
2. Prognoza ilości notyfikacji dotyczących poważnych zagrożeń w systemie RAPEX wobec produktów pochodzących z Chin
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
3. The legislations and countries operating in the new approach to technical harmonization and standards as an aspect of consumer safety
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
4. The primary entries in the Reportable Food Registry
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
5. Food dangerous for the consumer in INFOSAN events
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
6. Notifications to food from European Union countries in the rasff
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
7. Products dangerous for consumers imported from China in RAPEX notifications
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
8. Notifications of dangerous products from European Union countries in the RAPEX as an e-service
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
Page