Search

Result: Found records: 50.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. DOMÄNENMATRIX UM DAS BEDEUTUNGSSPEKTRUM DES AUSDRUCKS ‘GLÜCK‘ ANHAND WISSENSCHAFTLICHER UND ALLTÄGLICHER KONZEPTUALISIERUNGEN
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Go to
2. Influence of Physical Activity on Reduction of Delayed Onset Muscle Soreness
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
3. The country-of-origin effect in the selected transport services
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
4. Wybrane aspekty strategii konkurowania polskich firm wcześnie umiędzynarodowionychw ocenie menedżerskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
5. Wybrane zagadnienia współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w ujęciu ekonomii gałęziowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
6. PERSPEKTYWY POWSTANIA GRUP PRODUCENCKICH W ŁAŃCUCHACH DOSTAW POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Go to
7. Uwagi o metodach wyznaczania indeksów cen nieruchomości
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Go to
8. EINE PROZESSUALE ANALYSE VON ELEMENTEN DER BASISDOMÄNEN IM VERGLEICH
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Go to
9. ZNACZENIE DOBRYCH RELACJI Z PRACOWNIKAMI W PRAKTYCE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
10. Long-distance Running and its Effects on Cardiorespiratory Adaptation and Physiological Strain in Marathon Runners
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
11. Przesycenie. Koncepcje Jürgena Habermasa i Jeana Baudrillarda na tle katastrofizmu neohumanistycznego St. I. Witkiewicza
(Analiza i Egzystencja)
30 (2015) 2015 Go to
12. Archiwizacja dokumentów elektronicznych – nowy trend w rozwoju IT
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
13. Jak utworzyć firmę i przetrwać na rynku?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
14. Długoterminowe reakcje cenowe na podziały akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
15. Analiza działalności i rozwoju polskich młodzieżówek partii politycznych w latach 2001–2007
(Acta Politica Polonica)
2/2014 (28) 2014 Go to
16. Zu der Schnittstelle zwischen den konzeptuellen Metaphern und Konzeptualisierungen am Beispiel ausgewählter Nominalphrasen mit adjektivischem Attribut
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
17. Wokół recepcji Lukrecji Floriani George Sand – refleksje na marginesie polskiego wydania powieści
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Go to
18. Zu prozessualen Aspekten der Darstellungsart von Wortinhalten am Beispiel ausgewählter „neuer Wörter“ mit entlehnten Komponenten
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
19. Paul Tillich – odwaga wiary w wieku zwątpienia
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Go to
20. Warunki środowiska naturalnego jako determinanta lokalizacji gospodarstw agroturystycznych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
21. Postrzeganie cech rynkowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie I nabywców nieruchomości – wyniki badań ankietowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
22. Influence of Fencing Training (Technical and Tactical) on Selected Features of Shape of the Spine and Pelvis Under Load
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Go to
23. RZYMSKA EDYCJA HYMNÓW O ŚW. KAZIMIERZU Z ROKU 1525 I JEJ STAROPOLSKIE TŁO
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2017 2017 Go to
24. Effect of Long-Term Green Tea Extract Supplementation on Peripheral Blood Leukocytes in CrossFit-Trained and Untrained Men
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Go to
25. Definiowanie pojęcia utworu naukowego w regulaminach szkół wyższych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
26. Recenzja książki Krystyny Kmiotek, Zaangażowanie pracowników w miejscu pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Go to
27. Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży hutniczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Go to
28. Wskaźniki internacjonalizacji a percepcja sukcesu w polskich przedsiębiorstwach wcześnie umiędzynarodowionych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
29. Kartele i patenty a nakłady badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
30. Praktyczne problemy wykorzystania średnich arytmetycznych i median cen jednostkowych nieruchomości jako podstawy wyznaczania indeksów cen na rynku nieruchomości
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Go to
31. Pojęcie nieśmiertelności w filozofii Johna Harrisa (The notion of immortality in John Harris's philosophy)
(Analiza i Egzystencja)
43 (2018) 2018 Go to
32. Recenzja. Ilona Świątek-Barylska (red.), Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
33. Ocena hedonicznych indeksów cen mieszkań publikowanych przez Narodowy Bank Polski
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
34. Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
35. Stres w miejscu pracy a potencjał pracowników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
36. Pojęcie niezdolności do zawarcia małżeństwa z przyczyn natury psychicznej (kan. 1095 n. 3 KPK)
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Go to
37. Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Procesowego "Współpraca sądów w zakresie dowodzenia". Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 24 kwietnia 2018 roku
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Go to
38. ANALIZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W PRZEWOZIE ŁADUNKÓW
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
39. Zakład Historii Starożytnej (2015–2019)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2019 2019 Go to
40. Evaluation of the possibility to use sport and recreation facilities in Poznań
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
41. Functioning of sport and recreation facilities of the city of Poznan in the opinion of service providers
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
42. Sexual dimorphism in significant correlations frequency between the characteristics of body trunk and feet in children aged 4 to 6 years
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 28, No. 4/2019 2019 Go to
43. Jan Okoń, "Wychowanie do społeczeństwa w teatrach szkolnych jezuitów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów", Kraków 2018
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Go to
44. Polityka dezinformacji w wydawnictwach Statistisches Bundessamt
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1965 1965 Go to
45. ‚Depression‘ im Lichte der konzeptuellen Metaphern im Deutschen. Eine Untersuchung am Beispiel verbaler Kollokationen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Go to
46. Von der Modularität zur Interaktivität und zurück: Die Crux mit der Zeit beim Satzverstehen – eine kritische Bestandsaufnahme am Beispiel des Deutschen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Go to
47. Routineausdrücke in deutschen Gesetzestexten – Versuch einer Klassifizierung
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Go to
48. Zur sprachlichen Konstruktion des Todes: Historische Grabinschriften vom Rakowicki-Friedhof in Krakau
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Go to
49. Specification of Environmental Consulting Services in Poland and Western Pomerania
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
50. Utrata urzędu kościelnego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Go to
Page