Search

Result: Found records: 16.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Rozwój transportu lotniczego we wschodnich prowincjach Niemiec w latach 1919–1939
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
2. Rola regulacji w towarowym transporcie samochodowym w Niemczech, od Republiki Weimarskiej do Republiki Federalnej
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
3. Ewolucyjne czy rewolucyjne – które podejście jest skuteczniejsze w rozwoju procesu innowacji?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
4. Rekonstrukcja koncepcji DFL M.H. Millera z wykładu noblowskiego i paradoksu dźwigniowego T. Berenta
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
5. Flota i żegluga prowincji Pomorze i Prusy Wschodnie w latach 1919 - 1939
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
6. ON THE DEVELOPMENT OF MERCHANT NAVIES IN THE BALTIC COUNTRIES. THE YEARS 1918–1939
(Studia Maritima)
Vol. 24 2011 2011 Go to
7. Analiza skutków finansowych projektu ustawy Ministerstwa Finansów o podatku od sprzedaży detalicznej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
8. O potrzebie modyfikacji koncepcji stopnia dźwigni finansowej w modelu mieszanym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
9. Rural Metropolitan Areas as Sites for Recreational Activity of Their Inhabitants an Example of Poznan Agglomeration
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
10. Selected problems of strategic management in rural tourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Go to
11. Robotnicy kolejowi na Pomorzu Zachodnim w latach czterdziestych XIX wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1977 1977 Go to
12. Rozwój sieci kolejowej na Pomorzu Zachodnim do 1914 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1982 1982 Go to
13. Droga do uniwersytetu w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1984 1984 Go to
14. Passenger transport by the Reichspost vehicles during the interwar period, as exemplified by the Eastern Provinces
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
15. Problems of the Odra navigation in the 1930s and during World War II
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
16. “Reverse distribution chain” in public pharmacies in decisions of the Supreme Administrative Court
(Studia Administracyjne)
nr 12 2020 2020 Go to
Page