Search

Result: Found records: 10.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. WPŁYW ZAUFANIA ORGANIZACYJNEGO NA INNOWACYJNOŚĆ W ŚWIETLE BADANIA JAKOŚCIOWEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
2. Wpływ jakości środowiska pracy na zachowania pracowników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
3. Etyka w kształtowaniu długofalowej koncepcji biznesowej przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
4. Innowacyjny model współpracy uczelnia wyższa–biznes szansą na wzmocnienie kontaktów przedsiębiorców z sektorem nauki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
5. Postrzeganie warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w województwie lubelskim przez podmioty o wysokim potencjale wzrostu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
6. Czynniki kształtujące przywiązanie trwania pracowników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
7. Twórczość dla dzieci i młodzieży służąca edukacji prawnej na tle szeroko podejmowanych działań w tym zakresie
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2018 (24) 2018 Go to
8. Wyjazdy szkoleniowe w ramach programu Erasmus jako możliwość rozwoju zawodowego bibliotekarza
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2018 (24) 2018 Go to
9. Wartość doświadczenia osób starszych dla rozwoju ludzi młodych w nauczaniu papieża Franciszka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Go to
10. Jednostki leksykalne z zakresu bibliotekoznawstwa w Uniwersalnym słowniku języka polskiego pod red. Stanisława Dubisza
(Annales Neophilologiarum)
12 (2018) 2018 Go to
Page