Search

Result: Found records: 3.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Koncepcja zastosowania organizacji wirtualnej w identyfikacji modelu biznesu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
2. Wykorzystanie metody AHP w identyfikacji preferencji decydentów firm odno-śnie modeli biznesu – wnioski z badań
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
3. Wsparcie merytoryczne zarządzania w programie pomocy młodym przedsiębiorcom
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
Page