Search

Result: Found records: 3.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Wybrane zagadnienia współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w ujęciu ekonomii gałęziowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
2. Kartele i patenty a nakłady badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
3. Ziemia Szczecińska. Album
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1971 1971 Go to
Page