Search

Result: Found records: 10.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. „Niosło ją to, że stała u boku”. O genderowym modelowaniu biografii artystek
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Go to
2. Auto/biograficzne pęknięcie. Fragmenty dyskusji panelowej „Autobiografia na pograniczu gatunku i doświadczenia”
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Go to
3. „Moje widzenie rzeczywistości jest nieostre”
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Go to
4. Tożsamość, performatywność, komunikacja – genderowe aspekty autobiografizmu
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
5. Cybernarcyzm
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Go to
6. „Opowiadanie o życiu kobiety jest bezczelnością”
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
7. Pisanie przeszłości. "Wygnańcy" Jana M. Piskorskiego oraz "Między Stettinem a Szczecinem" Jana Musekampa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
8. Eseizowanie
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Go to
9. O tej, która wyszła z cienia. Pani Stefa Magdaleny Kicińskiej jako przykład biografii pedagogicznej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Go to
10. Szczeciński ośrodek telewizyjny w latach 60. XX wieku. Estetyka i polityka
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2020 2020 Go to
Page