Search

Result: Found records: 6.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Strategiczna karta wyników w zarządzaniu obiektami hotelarskimi
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
2. Frekwencja w wybranych obiektach Szlaku Zabytków Techniki Województwa śląskiego w latach 2009–2014
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
3. Effect of Aqua Aerobics on Selected Somatic, Physiological and Aerobic Capacity Parameters in Postmenopausal Women
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Go to
4. Strażniczki wartości i aktorki zmiany – ku określeniu roli kobiet w konstruowaniu tożsamości mniejszości ukraińskiej o korzeniach wysiedleńczych
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Go to
5. Business models analysis in the context of health resorts enterprises activity - literature review
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
6. Aglomeracje miejsko-przemysłowe w Polsce 1966-2000
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1972 1972 Go to
Page