Search

Result: Found records: 5.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. FUNKCJONALNOŚĆ NARZĘDZI GOOGLE W SEARCH ENGINE MARKETINGU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Go to
2. Organizacja obiektów wiedzy menedżerskiej w systemach nauczania na odległość
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
3. Model przetwarzania w chmurze obliczeniowej w jednostkach administracji publicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
4. Model komunikacji elektronicznej pomiędzy interesariuszami a jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie gminy wykorzystujący technologie WEB 2.0
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Go to
5. Business intelligence w zarządzaniu procesowym w jednostkach samorządu terytorialnego na poziomie gminy
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Go to
Page